ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ:ਚੰਗੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਮੁੱਖ ਸਫਾਪੈਮਾਨੇਹਦਾਇਤਾਂਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂਗੱਲਬਾਤਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣਰਿਪੋਰਟ

ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋੜੋ ਕੜੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।