ਵ੍ਰਸ਼

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਵ੍ਰਸ਼

ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ’ਬੈਲ’ ਹੈ, ਬੈਲ ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਰਿਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੀਰਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਣਤ: ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵॄਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵॄਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦੇ 30 ਅੰਸ਼ ਵਲੋਂ 60 ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ . ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਕਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਉਨਕੇ ਸਵਾਮੀ ’ਸ਼ੁਕਰ - ਸ਼ੁਕਰ”, ਸ਼ੁਕਰ - ਬੁੱਧ’, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ - ਸ਼ਨੀ, ਹਨ . ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕॄੱਤੀਕਾ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ, ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪੜਾਅ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਸਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ . ਇਸ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਤਿੱਕਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸੂਰਜ - ਸ਼ਨੀ, ਤॄਤੀਏ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਮਾ - ਸ਼ਨੀ, ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸੂਰਜ - ਗੁਰੂ, ਹੈ . ਰੋਹਿਣੀ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਮਾ - ਮੰਗਲ, ਦੂੱਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਮਾ - ਸ਼ੁਕਰ, ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਮਾ - ਬੁੱਧ, ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਮਾ - ਚੰਦਰਮਾ, ਹੈ . ਮ੍ਰਿਗਸਿਰ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮੰਗਲ - ਸੂਰਜ, ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮੰਗਲ - ਬੁੱਧ ਹੈ . ੱਚੰ,, ਚਹਗਫੰਮਕ

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]