ਫਾਟਕ:ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ/ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Main Page
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ

ਮੈਂਬਰ
Members
ਮੈਂਬਰ

ਵਿਸ਼ੇ
Subjects
ਵਿਸ਼ੇ

ਨੋਟਿਸਬੋਰਡ
Noticeboard
ਨੋਟਿਸਬੋਰਡ

ਚਰਚਾ
Discussion
ਚਰਚਾ

  ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ  
  ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ  
          Menu         Page 15 of 18


ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ

ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਵੈਕੱਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ (ਰਿਲੇਟਿਵ) ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੋਆਇੰਟ ਚਾਰਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਲੌਂਬ ਫੋਰਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਅਜਿਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕੱਮ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੈਪਿਸਟਰ ਦੀ ਕੈਪਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਓਸ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੈਪਿਸਟਰ ਦੀ ਕੈਪਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਵੈਕੱਮ ਹੋਵੇ । ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਿਮਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨਿਅਰਿੱਗ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਵੈਕੱਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ (ਰਿਲੇਟਿਵ) ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੋਆਇੰਟ ਚਾਰਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਲੌਂਬ ਫੋਰਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਅਜਿਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕੱਮ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੈਪਿਸਟਰ ਦੀ ਕੈਪਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਓਸ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੈਪਿਸਟਰ ਦੀ ਕੈਪਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਵੈਕੱਮ ਹੋਵੇ । ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਿਮਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨਿਅਰਿੱਗ ਅੰਦਰ [1] ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ [2] ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ εr(ω) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕਦੇ ਕਦੇ κ ਜਾਂ K) ਅਤੇ ਇਸਤਰਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

ਜਿੱਥੇ ε(ω), ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ε0 ਵੈਕੱਮ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਅਯਾਮਹੀਣ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਿੱਸੇ ਇਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:[3]

ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਉਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਸਕੈਪਟੀਬਿਲਟੀ, χe ਨਾਲ

εr(ω) = 1 + χe

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਐਨੀਸੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ (ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਿਊਬਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ) ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਟੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ 0 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਟੈਟਿਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

  1. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IEEE1997
  2. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IUPAC
  3. Linfeng Chen & Vijay K. Varadan (2004). Microwave electronics: measurement and materials characterization. John Wiley and Sons. p. 8, eq.(1.15). ISBN 0-470-84492-2. doi:10.1002/0470020466. 

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿੰਕ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ: ਉੱਪਰ - 0–9 ਅੱ ਅੰ ਚਿ ਚੋ ਚੀ ਚੁ ਚੂ ਫ਼ ਕਿ ਰਿ ਰੀ ਰੁ ਰੂ ਰੋ ਰੌ ਰੇ ਰੈ ਊਂ ਊੰ ਉੱ ਉਂ ਵਿ ਵਾ ਜ਼ ਸ਼ ਲ਼

ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਲਾ ਫਾਰਵਰਡ ਤੀਰ ਦਬਾਓ

ਪਿਛਲਾ ਸਫ਼ਾ               ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾ