ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ (ਸੀਜ਼ ਏੰਡ ਦੇਸਿਸਟ)

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ


ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕੰਸ਼ "ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ " ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਬਲਟ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਹਰਾ) ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਿਰ, ਭਾਵ, ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [1] [2] ਇਹ 'ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ' ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ" ਵਜੋਂ, [3] ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੁਕਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ[ਸੋਧੋ]

ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ' ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅੱਖਰ "ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ"। [2] ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ/ਕੰਮ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ "ਉਸ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ" ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂਨੀ ਖੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਮਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਅਕਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। [2]

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋਰ (ਸਖਤ) ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਪਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕਾ;

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸਖਤ) ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਸਹਿਤ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ[ਸੋਧੋ]

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, "ਕੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ"। [2]

ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ " ਗਰਾਈਪ ਸਾਈਟਾਂ (ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੇਬਸਾਇਟ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ। [4] ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਪ ਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਗ੍ਰਿਪ ਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ' ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ). [4]

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਖਤ/ਨੋਟਿਸ[ਸੋਧੋ]

2010[ਸੋਧੋ]

ਲੇਖਕ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਨਸਿੰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ 2012 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬ੍ਰੋਕਨ ਪਿਆਨੋ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਜੈਕ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਰਤਿਆ। ਜੈਕ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

2017 ਵਿੱਚ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ/ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਥਿੰਗਸ -ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਇਵੇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਫਾਰਚਿਊਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ/ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। [5]

2020[ਸੋਧੋ]

DWWX-TV (ABS-CBN ਮਨੀਲਾ) ਦੁਆਰਾ 7:52 pm ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ-ਆਫ ਸੰਦੇਸ਼ 5 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਕਾਰਨ NTC ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 4 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ABS-CBN ਨੂੰ 5 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੋਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਮਈ, 2020 ਵਾਲੀ ਸੀ। 7:52 'ਤੇ pm (PHT), ABS-CBN ਨੇ NTC ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ( ABS-CBN ਚੈਨਲ 2, S+A ਚੈਨਲ 23, DZMM 630, ਅਤੇ MOR 101.9 ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ). ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ABS-CBN ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [6] 30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NTC ਦੁਆਰਾ ਚੈਨਲ 43 ਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਈ, 2020 ਵਾਲੇ ABS-CBN ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ABS-CBN ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲੋ ਕੈਟਿਗਬਾਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ AMCARA ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਟਾਈਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ), NTC ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜੋਸ ਕੈਲੀਡਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੀਵਰ ABS-CBN TV ਪਲੱਸ ਅਤੇ Sky ਕੇਬਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਸਕਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ' ਤੇ ਚੈਨਲ 43 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਉਪਨਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। [7]

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ CNN ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਤੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, [8] ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। [9]

2021 ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ YouTube ਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ ਬੋਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਦਮ ਅਤੇ ਗਰੂਵੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਬੋਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ YouTube ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ (ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਸਾਇਟਾ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲਿਤੇ, ਔਥੋਂ ਔਦਿਓ ਚੱਕ ਕੇ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਵੌਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਤ ਬੋਟਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ-ਹੋਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਵੌਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿ ਵਰਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੂਵੀ ਨੇ "ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। [10] ਗਰੂਵੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਬੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਟ ਦੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ. [11]

2022 ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕਲੱਬ ਪੇਂਗੁਇਨ ਰੀਰਾਈਟਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੇਮਕਲੱਬ ਪੇਂਗੁਇਨ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਪਰ ਕਲੱਬ ਪੇਂਗੁਇਨ ਰੀਰਾਈਟਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਗੇਮ ਕਲੱਬ ਪੇਂਗੁਇਨ ਦੀ ਰੀਮੇਕ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ [12]

Google ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ YouTube Vanced ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪ ਜੋ YouTube ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 13 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ, ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [13]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

 • ਅਬਮਾਹਨੁੰਗ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
 • ਲੂਮੇਨ (ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ), ਕਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ
 • ABS-CBN ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਵਾਦ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ABS-CBN ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
 • Clameur de Haro
 • ਮੰਗ ਪੱਤਰ
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀ
 • ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
 • ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ (SLAPP)

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

 1. Gold, Michael Evan. An Introduction to Labor Law, p. 17 (Cornell University Press, 1998).
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Trimble, Marketa (2010). "Setting Foot on Enemy Ground: Cease-and-Desist Letters, DMCA Notifications and Personal Jurisdiction in Declaratory Judgment Actions". IDEA: The Intellectual Property Law Review. 50 (4): 777–830. Archived from the original on 17 November 2013. Retrieved 2 November 2013.
 3. Lorch, Robert Stuart (1980). Democratic Process and Administrative Law. Wayne State University Press. p. 158. ISBN 9780814315132.
 4. 4.0 4.1 Braswell, Rachael (2007). "Consumer Gripe Sites, Intellectual Property Law, and the Use of Cease-and-Desist Letters to Chill Protected Speech on the Internet". Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 17 (4): 1241–1287. Archived from the original on 4 November 2013. Retrieved 2 November 2013.
 5. Pinsker, Joe (September 21, 2017). "Netflix's 'Stranger Things' Cease-and-Desist Letter Wasn't That Cool". The Atlantic. Archived from the original on 13 July 2020. Retrieved 13 July 2020.
 6. "ABS-CBN to go off air in compliance with NTC order". ABS-CBN News. May 5, 2020. Archived from the original on October 9, 2021. Retrieved October 29, 2021.
 7. "NTC to issue alias shutdown order vs ABS-CBN after getting SolGen advice". ABS-CBN News. June 29, 2020. Archived from the original on June 30, 2020. Retrieved July 1, 2020.
 8. Cummings, William. "Trump campaign sends CNN 'cease and desist' letter, demands it retract poll that found Biden up 14 points". USA Today. Archived from the original on 12 June 2020. Retrieved 22 June 2020.
 9. Solender, Andrew. "Trump Campaign Demands CNN Apologize And Retract Poll Showing Biden Up 14 Points". Forbes. Archived from the original on 13 July 2020. Retrieved 13 July 2020.
 10. Warren, Tom (2021-08-24). "YouTube is forcing the popular Groovy Discord music bot offline". The Verge (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 5 October 2021. Retrieved 2021-08-29.
 11. tinelund (2021-07-25). "Groovy Bot The Best Music Bot for Discord. Groovy Bot Discord might be among the best bots created in this ten years". Tinelund.dk (in ਡੈਨਿਸ਼). Archived from the original on 29 August 2021. Retrieved 2021-08-29.
 12. "Club Penguin Rewritten Shut Down by Disney". 13 April 2022. Archived from the original on 13 April 2022. Retrieved 13 April 2022.
 13. "YouTube Vanced is shutting down after a legal threat from Google". Business Insider. 12 March 2022. Archived from the original on 24 May 2022. Retrieved 19 May 2022.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]

 • Chillingeffects.org — ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਤ (ਖਤੂਤ) ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।