ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਹੇਠਾਂ ਪਰਮਾਣੁ ਕ੍ਰਮਾਂਕ ਦੇ ਵਧਦੇ  ਹੋਏ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸਾਇਨਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ  ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਦਾ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੁ ਦਰਬਿਅਮਾਨ (ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਦਾ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਸੂਚੀ[ਸੋਧੋ]

ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਤ ਸਮੂਹ ਪੀਰੀਅਡ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ
u (±)
ਘਣਤਾ
g/cm3
ਪਿਘਲਨ ਦਾ

ਬਿੰਦੂ
K

ਉਬਾਲ
K
ਗਰਮੀ
J/(g·K)
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗਟਿਵਟੀ10 ਭਰਿਆ

ਹੋਇਆ
mg/kg

 
−999 !a !a −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999 −999
1 H ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 1 1.0082 3 4 9 0.00008988 14.01 20.28 14.304 2.20 1400
2 He ਹੀਲੀਅਮ 18 1 4.002602(2)2 4 0.0001785 0.956 4.22 5.193 0.008
3 Li ਲਿਥੀਅਮ 1 2 6.942 3 4 5 9 0.534 453.69 1560 3.582 0.98 20
4 Be ਬੈਰੀਲੀਅਮ 2 2 9.0121831(5) 1.85 1560 2742 1.825 1.57 2.8
5 B ਬੋਰੋਨ 13 2 10.812 3 4 9 2.34 2349 4200 1.026 2.04 10
6 C ਕਾਰਬਨ 14 2 12.0112 4 9 2.267 3800 4300 0.709 2.55 200
7 N ਨਾਇਟਰੋਜਨ 15 2 14.0072 4 9 0.0012506 63.15 77.36 1.04 3.04 19
8 O ਆਕਸੀਜਨ 16 2 15.9992 4 9 0.001429 54.36 90.20 0.918 3.44 461000
9 F ਫਲੋਰੀਨ 17 2 18.998403163(6) 0.001696 53.53 85.03 0.824 3.98 585
10 Ne ਨੀਅਨ 18 2 20.1797(6)2 3 0.0008999 24.56 27.07 1.03 0.005
11 Na ਸੋਡੀਅਮ 1 3 22.98976928(2) 0.971 370.87 1156 1.228 0.93 23600
12 Mg ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ 2 3 24.3059 1.738 923 1363 1.023 1.31 23300
13 Al ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 13 3 26.9815385(7) 2.698 933.47[1] 2792 0.897 1.61 82300
14 Si ਸਿਲੀਕਾਨ 14 3 28.0854 9 2.3296 1687 3538 0.705 1.9 282000
15 P ਫਾਸਫੋਰਸ 15 3 30.973761998(5) 1.82 317.30 550 0.769 2.19 1050
16 S ਸਲਫਰ 16 3 32.062 4 9 2.067 388.36 717.87 0.71 2.58 350
17 Cl ਕਲੋਰੀਨ 17 3 35.452 3 4 9 0.003214 171.6 239.11 0.479 3.16 145
18 Ar ਆਰਗਨ 18 3 39.948(1)2 4 0.0017837 83.80 87.30 0.52 3.5
19 K ਪੋਟੈਸ਼ਿਅਮ 1 4 39.0983(1) 0.862 336.53 1032 0.757 0.82 20900
20 Ca ਕੈਲਸਿਅਮ 2 4 40.078(4)2 1.54 1115 1757 0.647 1 41500
21 Sc ਸਕੈਂਡਿਅਮ 3 4 44.955908(5) 2.989 1814 3109 0.568 1.36 22
22 Ti ਟਾਇਟੈਨਿਅਮ 4 4 47.867(1) 4.54 1941 3560 0.523 1.54 5650
23 V ਵੈਨੇਡਿਅਮ 5 4 50.9415(1) 6.11 2183 3680 0.489 1.63 120
24 Cr ਕਰੋਮਿਅਮ 6 4 51.9961(6) 7.15 2180 2944 0.449 1.66 102
25 Mn ਮੈਂਗਨੀਜ 7 4 54.938044(3) 7.44 1519 2334 0.479 1.55 950
26 Fe ਲੋਹਾ 8 4 55.845(2) 7.874 1811 3134 0.449 1.83 56300
27 Co ਕੋਬਾਲਟ 9 4 58.933194(4) 8.86 1768 3200 0.421 1.88 25
28 Ni ਨਿਕਿਲ 10 4 58.6934(4) 8.912 1728 3186 0.444 1.91 84
29 Cu ਤਾਂਬਾ 11 4 63.546(3)4 8.96 1357.77[1] 2835 0.385 1.9 60
30 Zn ਜਿੰਕ 12 4 65.38(2) 7.134 692.88 1180 0.388 1.65 70
31 Ga ਗੈਲਿਅਮ 13 4 69.723(1) 5.907 302.9146 2477 0.371 1.81 19
32 Ge ਜਰਮੈਨਿਅਮ 14 4 72.630(8) 5.323 1211.40 3106 0.32 2.01 1.5
33 As ਆਰਸੇਨਿਕ 15 4 74.921595(6) 5.776 1090 7 887 0.329 2.18 1.8
34 Se ਸੇਲੇਨਿਅਮ 16 4 78.971(8)4 4.809 453 958 0.321 2.55 0.05
35 Br ਬਰੋਮਿਨ 17 4 79.9049 3.122 265.8 332.0 0.474 2.96 2.4
36 Kr ਕਰਿਪਟਨ 18 4 83.798(2)2 3 0.003733 115.79 119.93 0.248 3 1×10−4
37 Rb ਰੁਬਿਡਿਅਮ 1 5 85.4678(3)2 1.532 312.46 961 0.363 0.82 90
38 Sr ਸਟਰੋਂਸਿਅਮ 2 5 87.62(1)2 4 2.64 1050 1655 0.301 0.95 370
39 Y ਇਤਰਿਅਮ 3 5 88.90584(2) 4.469 1799 3609 0.298 1.22 33
40 Zr ਜਰਕੋਨਿਅਮ 4 5 91.224(2)2 6.506 2128 4682 0.278 1.33 165
41 Nb ਨਯੋਬਿਅਮ 5 5 92.90637(2) 8.57 2750 5017 0.265 1.6 20
42 Mo ਮੋਲਿਬਡੇਨਮ 6 5 95.95(1)2 10.22 2896 4912 0.251 2.16 1.2
43 Tc ਟੇਕਨਿਸ਼ਿਅਮ 7 5 [98]1 11.5 2430 4538 1.9 ~ 3×10−9
44 Ru ਰੂਥੇਨਿਅਮ 8 5 101.07(2)2 12.37 2607 4423 0.238 2.2 0.001
45 Rh ਰੋਡਿਅਮ 9 5 102.90550(2) 12.41 2237 3968 0.243 2.28 0.001
46 Pd ਪਲਾਡਿਅਮ 10 5 106.42(1)2 12.02 1828.05 3236 0.244 2.2 0.015
47 Ag ਚਾਂਦੀ 11 5 107.8682(2)2 10.501 1234.93[1] 2435 0.235 1.93 0.075
48 Cd ਕੈਡਮਿਅਮ 12 5 112.414(4)2 8.69 594.22 1040 0.232 1.69 0.159
49 In ਇੰਡਿਅਮ 13 5 114.818(1) 7.31 429.75 2345 0.233 1.78 0.25
50 Sn ਟੀਨ 14 5 118.710(7)2 7.287 505.08 2875 0.228 1.96 2.3
51 Sb ਏੰਟਿਮੋਨੀ 15 5 121.760(1)2 6.685 903.78 1860 0.207 2.05 0.2
52 Te ਟੇਲੁਰਿਅਮ 16 5 127.60(3)2 6.232 722.66 1261 0.202 2.1 0.001
53 I ਆਯੋਡਿਨ 17 5 126.90447(3) 4.93 386.85 457.4 0.214 2.66 0.45
54 Xe ਜੇਨਾਨ 18 5 131.293(6)2 3 0.005887 161.4 165.03 0.158 2.6 3×10−5
55 Cs ਸੀਜਿਅਮ 1 6 132.90545196(6) 1.873 301.59 944 0.242 0.79 3
56 Ba ਬੇਰਿਅਮ 2 6 137.327(7) 3.594 1000 2170 0.204 0.89 425
57 La ਲਾਞਥਨਮ 6 138.90547(7)2 6.145 1193 3737 0.195 1.1 39
58 Ce ਸੇਰਿਅਮ 6 140.116(1)2 6.77 1068 3716 0.192 1.12 66.5
59 Pr ਪ੍ਰਾਸਯੋਡਾਇਮਿਅਮ 6 140.90766(2) 6.773 1208 3793 0.193 1.13 9.2
60 Nd ਨਯੋਡਾਇਮਿਅਮ 6 144.242(3)2 7.007 1297 3347 0.19 1.14 41.5
61 Pm ਪ੍ਰੋਮੇਥਿਅਮ 6 [145]1 7.26 1315 3273 1.13 2×10−19
62 Sm ਸੈਮਰਿਅਮ 6 150.36(2)2 7.52 1345 2067 0.197 1.17 7.05
63 Eu ਯੁਰੋਪਿਅਮ 6 151.964(1)2 5.243 1099 1802 0.182 1.2 2
64 Gd ਗਿਆਡੋਲਿਨਿਅਮ 6 157.25(3)2 7.895 1585 3546 0.236 1.2 6.2
65 Tb ਟਰਬਿਅਮ 6 158.92535(2) 8.229 1629 3503 0.182 1.2 1.2
66 Dy ਡਿਸਪ੍ਰੋਸਿਅਮ 6 162.500(1)2 8.55 1680 2840 0.17 1.22 5.2
67 Ho ਹੋਲਮਿਅਮ 6 164.93033(2) 8.795 1734 2993 0.165 1.23 1.3
68 Er ਅਰਬਿਅਮ 6 167.259(3)2 9.066 1802 3141 0.168 1.24 3.5
69 Tm ਥੁਲਿਅਮ 6 168.93422(2) 9.321 1818 2223 0.16 1.25 0.52
70 Yb ਯਿੱਟਰਬਿਅਮ 6 173.045(10)2 6.965 1097 1469 0.155 1.1 3.2
71 Lu ਲੁਟੇਟਿਅਮ 3 6 174.9668(1)2 9.84 1925 3675 0.154 1.27 0.8
72 Hf ਹਾਫਨਿਅਮ 4 6 178.49(2) 13.31 2506 4876 0.144 1.3 3
73 Ta ਟੈਂਟੇਲਮ 5 6 180.94788(2) 16.654 3290 5731 0.14 1.5 2
74 W ਟੰਗਸਟਨ 6 6 183.84(1) 19.25 3695 5828 0.132 2.36 1.3
75 Re ਰੇਨਿਅਮ 7 6 186.207(1) 21.02 3459 5869 0.137 1.9 7×10−4
76 Os ਅਸਮਿਅਮ 8 6 190.23(3)2 22.61 3306 5285 0.13 2.2 0.002
77 Ir ਇਰਿਡਿਅਮ 9 6 192.217(3) 22.56 2719 4701 0.131 2.2 0.001
78 Pt ਪਲਾਟਿਨਮ 10 6 195.084(9) 21.46 2041.4[1] 4098 0.133 2.28 0.005
79 Au ਸੋਨਾ 11 6 196.966569(5) 19.282 1337.33[1] 3129 0.129 2.54 0.004
80 Hg ਮਰਕਰੀ 12 6 200.592(3) 13.5336 234.43 629.88 0.14 2 0.085
81 Tl ਥੈਲਿਅਮ 13 6 204.389 11.85 577 1746 0.129 1.62 0.85
82 Pb ਸੀਸਾ 14 6 207.2(1)2 4 11.342 600.61 2022 0.129 1.87 14
83 Bi ਬਿਸਮਥ 15 6 208.98040(1)1 9.807 544.7 1837 0.122 2.02 0.009
84 Po ਪੋਲੋਨਿਅਮ 16 6 [209]1 9.32 527 1235 2.0 2×10−10
85 At ਏਸਟਾਟਿਨ 17 6 [210]1 7 575 610 2.2 3×10−20
86 Rn ਰੇਡਨ 18 6 [222]1 0.00973 202 211.3 0.094 2.2 4×10−13
87 Fr ਫਰਾਂਸਿਅਮ 1 7 [223]1 1.87 300 950 0.7 ~ 1×10−18
88 Ra ਰੇਡੀਅਮ 2 7 [226]1 5.5 973 2010 0.094 0.9 9×10−9
89 Ac ਏਕਟਿਨਿਅਮ 7 [227]1 10.07 1323 3471 0.12 1.1 5.5×10−10
90 Th ਥੋਰਿਅਮ 7 232.0377(4)1 2 11.72 2115 5061 0.113 1.3 9.6
91 Pa ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀਨਿਅਮ 7 231.03588(2)1 15.37 1841 4300 1.5 1.4×10−6
92 U ਯੁਰੇਨਿਅਮ 7 238.02891(3)1 18.95 1405.3 4404 0.116 1.38 2.7
93 Np ਨੇਪਟਿਊਨਿਅਮ 7 [237]1 20.45 917 4273 1.36 ≤ 3×10−12
94 Pu ਪਲੂਟੋਨਿਅਮ 7 [244]1 19.84 912.5 3501 1.28 ≤ 3×10−11
95 Am ਅਮੇਰਿਸ਼ਿਅਮ 7 [243]1 13.69 1449 2880 1.13 0 8
96 Cm ਕਿਊਰਿਅਮ 7 [247]1 13.51 1613 3383 1.28 0 8
97 Bk ਬਰਕੇਲਿਅਮ 7 [247]1 14.79 1259 2900 1.3 0 8
98 Cf ਕੈਲੀਫੋਰਨਿਅਮ 7 [251]1 15.1 1173 (1743)11 1.3 0 8
99 Es ਆਏੰਨਸਟਮ 7 [252]1 8.84 1133 (1269)11 1.3 0 8
100 Fm ਫਰਮਿਅਮ 7 [257]1 (1125)11 1.3 0 8
101 Md ਮੇਂਡੇਲੀਵਿਅਮ 7 [258]1 (1100)11 1.3 0 8
102 No ਨੋਬੇਲਿਅਮ 7 [259]1 (1100)11 1.3 0 8
103 Lr ਲਾਰੇਂਸ਼ਿਅਮ 3 7 [266]1 (1900)11 1.3 0 8
104 Rf ਰੁਥਰਫੋਰਡਿਅਮ 4 7 [267]1 (23.2)11 (2400)11 (5800)11 0 8
105 Db ਡਬਨਿਅਮ 5 7 [268]1 (29.3)11 0 8
106 Sg ਸੀਬੋਰਗਿਅਮ 6 7 [269]1 (35.0)11 0 8
107 Bh ਬੋਰਿਅਮ 7 7 [270]1 (37.1)11 0 8
108 Hs ਹਸਿਅਮ 8 7 [269]1 (40.7)11 0 8
109 Mt ਮੇਇਟਨੇਰਿਅਮ 9 7 [278]1 (37.4)11 0 8
110 Ds ਡਾਰੰਸਟੇਡਸ਼ਿਅਮ 10 7 [281]1 (34.8)11 0 8
111 Rg ਰਾਂਟਜੈਨਿਅਮ 11 7 [282]1 (28.7)11 0 8
112 Cn ਕੂਪਰਨਿਸਿਯਮ 12 7 [285]1 (23.7)11 357 12 0 8
113 Uut ਉਨਉਨਟਰਿਅਮ 13 7 [286]1 (16)11 (700)11 (1400)11 0 8
114 Fl ਫ੍ਲੀਰੋਵੀਅਮ 14 7 [289]1 (14)11 (340)11 (420)11 0 8
115 Uup ਉਨਉਨਪੈਂਸ਼ਿਅਮ 15 7 [289]1 (13.5)11 (700)11 (1400)11 0 8
116 Lv ਲੀਵਰਮੋਰੀਅਮ 16 7 [293]1 (12.9)11 (708.5)11 (1085)11 0 8
117 Uus ਉਨਉਨਸੈਪਕਸ਼ਿਅਮ 17 7 [294]1 (7.2)11 (723)11 (883)11 0 8
118 Uuo ਉਨਉਨਆਕਸ਼ਿਅਮ 18 7 [294]1 (5.0)11 13 (258)11 (263)11 0 8
9e99 ~z ~z 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99 9e99
Categories in the metal–nonmetal trend
Background color shows subcategory in the metal–metalloid–nonmetal trend:
Metal Metalloid Nonmetal Unknown
chemical
properties
ਖ਼ਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਖ਼ਾਰੀ ਭੋਂ ਧਾਤਾਂ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ ਐਕਟੀਨਾਈਡ ਬਦਲੀ ਧਾਤਾਂ ਧਾਤਨੁਮਾਂ ਹੋਰ ਅਧਾਤਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]