ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Guglani

ਸਫ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

Likhan nu

ਪਞ੍ਜਾਬੀ ਵਿਕਿਪੀਡਿਯਾ ਦਾ ਬਾਰੇ ਮਾ

[ਸੋਧੋ]

ਨਮਸ੍ਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਞ੍ਜਾਬੀ ਅਚ੍ਛਾ ਨਹੀ ਹੈ੤ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਇਕ ਟ੍ਰਾਨ੍ਸ੍ਲਿਟ‍ਏਟਰ ਲਯਾਯਾ ਥਾ੤ ਯਹ ਟ੍ਰਾਨ੍ਸਲਿਟਰੇਟਰ ਮੈ ਹੁਵੇ ਤ੍ਰੁਟੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮੁਝੇ ਸਮ੍ਪਰ੍ਕ ਕਰੇਂ੤ ਧਨ੍ਯਵਾਦ੤--Eukesh ੧੯:੦੫, ੧੫ ਮਾਰਚ ੨੦੦੭ (UTC)

Hi Guglani,

I have solved your problem by simply moving the article title to the same equivalent gurmukhi title that is compatible with Wikipedia. --Jose77 ੨੩:੦੬, ੧੯ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੬ (UTC)

Gratitude

[ਸੋਧੋ]

Thankyou so much Guglani for your brilliant translation help.

I am very Grateful. May Punjabi Wikipedia prosper!


I will now tell you how I moved your article to the correct title.
On the top of the page, you would see the following tabs: "article", "discussion", "edit this page", "history", "move".
Of course, some of the words have been translated into Punjabi, so you actually see: "ਲੇਖ", "ਚਰਚਾ", "ਬਦਲੋ", "ਇਤਿਹਾਸ", "Move".
Therefore to move the article title, I clicked on "Move" which enabled me to move the article to its correct name.
This basically redirects the article to a new name. For example,this article was redirected to this article even though the article's name appears to be the same. --Jose77 ੨੦:੩੯, ੨੭ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੬ (UTC)

Satsriakal Guglani! :)

[ਸੋਧੋ]

Dearest Guglani, how are you? I've been meaning to ask you if you can help me with a huge favor that would really mean a lot to me? I am wondering if somebody would be so kind to help me translate a short-stub version of two or three sentences of this article for the Punjabi wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could offer me :) Ajeet ੦੪:੨੮, ੧੮ ਜਨਵਰੀ ੨੦੦੮ (UTC)

ਟ੍ਰਾਨ੍ਸਲਿਟਰੇਟਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ

[ਸੋਧੋ]

Thanks for replying. "Test - check box to write in Gurmukhi (test phase)" with the check box is a js based transliterator that I have placed here. I know very little Punjabi and Gurmukhi script. I had enabled this system here to facilitate those who know Gurmukhi but dont have a proper input device or software. This is a phonetic system. To type "ਪਨ੍ਜਾਬੀ" one can just press "panjabee" from qwerty keyboard without any softwares installed! However, due to my lack of proper knowledge of Gurmukhi, I might have made some mistakes here. So, as you know the script well, I wanted you to check whether the input system reflects the compatibility of Gurmukhi. If some of the input needs to be changed, you can inform me and I can make the necessary changes. Thanks again.--Eukesh ੧੭:੨੫, ੨੨ ਮਾਰਚ ੨੦੦੮ (UTC)

Change I made

[ਸੋਧੋ]

I received an message from you about my unnecessary edits, the only reason I made them was because I use Firefox and the text was coming wrong on it so I fixed it, It looked good on Firefox, but it made it worse on Internet Explorer, so I reverted some of my edits, and I guess I forgot some. I guess it's some problem with firefox. just thought to clarify things, that's all. --Gman124 ੧੫:੪੮, ੧੭ ਮਈ ੨੦੦੮ (UTC)

ਙੁਗ੍ਲਨਿ ਼ਐ

[ਸੋਧੋ]

Punjabi likhan ch vipta aundie hai tae jehri punjabi normal tor tae microsoft word ch likhdey haan oh is tae chaldeehe nahin so kee kariyae(123.237.181.11 ੧੭:੪੧, ੧੮ ਮਈ ੨੦੦੮ (UTC))

I'm having trouble with writing in Punjabi

[ਸੋਧੋ]

Guglani, I'm having trouble with finding how to type some of the punjabi letters. Could you tell me how to type the following: dulam (I can put the laam like in ਹੇ, but I don't know how to put the dulaam) tipi, dulenkrh, udak and knorah. Also I use Firefox, and I also tried Internet Explorer and Safari but couldn't find how to type those, so please tell me how I can enter the dulam, tipi, dulenkrh, udak and knorah. --Gman124 ੧੫:੨੦, ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੦੮ (UTC)

Spelling

[ਸੋਧੋ]

Hey could you please remeber to put ਇੱਕ instead of ਇਕ and also ਵਿੱਚ instead of ਵਿਚ. I fixed some of these words on some of the articles you were working on.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵਿਚ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜੀ।--Gman੧੨੪ (ਗੱਲਬਾਤ) ੧੮:੧੦, ੫ ਅਗਸਤ ੨੦੦੮ (UTC)

ਟ੍ਰਾਨਸਲਿਟਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨ

[ਸੋਧੋ]

Sorry about my late reply. Thanks for understanding my lack of knowledge of Gurmukhi script. If you need any specific correction with the input system, please feel free to contact me.--Eukesh ੨੧:੧੩, ੩੧ ਅਗਸਤ ੨੦੦੮ (UTC)

ਫਾਇਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

[ਸੋਧੋ]

Guglani ਜੀ, ਬੋਲਗਾਰਡ ਨਰਮਾ ਦੇ ਉਪਰ ਜੋ ਫਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਿਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਪਲੋਡ ਇਤੀ ਫਾਇਲ, ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਾਇਲ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਉਪਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਦੇ ਉਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਰੀ ਨਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ. ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਦਿਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਸਭ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਪਰੋਜੇਕਟਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Hello Guglani, the file that you uploaded on ਬੋਲਗਾਰਡ ਨਰਮਾ article was deleted becasue it was a duplicate copy of another file from Wikipedia Commons. You don't have to upload the files from Commons again onto another wikipedia. Those files are accessible from any wikipedia. The current picture you see on ਬੋਲਗਾਰਡ ਨਰਮਾ is the version of the image, from wikipedia commons, that you had duplicated here. Next time if you want to use a picture from Wikipedia Commons, just copy the name of the file and paste it onto the page and the picture should show up. Thank You. --Gman੧੨੪ (ਗੱਲਬਾਤ)</fonts > ੧੪:੩੨, ੪ ਫ਼ਰਵਰੀ ੨੦੦੯ (UTC)

Converting regular punjabi fonts to unicode

[ਸੋਧੋ]

I could see that a lot of questions to you were about how to type in Punjabi, or the fact that stuff typed in a regular Punjabi font(eg. AnmolLipi) is not usable here and has to be converted to Unicode. Many of the willing users are not familiar with Unicode and its not easy to type in it. Here is a tool that converts the regular text in many popular Punjabi fonts to be converted to Unicode. Gurmukhi Unicode Conversion Application

Using this siq sRI Akwl becomes ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ

Now you can happily type away in your fav font in word or whatever application you use and then just copy paste to convert it to Unicode. Hope it helps

Another little tip is about typing 'Adhak'. If you don't already know, 'Adhak' can be typed with the '~' (Tilde) key.

~~ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮਦਦ:ਐਡਟਿੰਗ

[ਸੋਧੋ]

ਮਦਦ:ਐਡਟਿੰਗ ਪੇਜ ਰੀ-ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਜ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। --Gman੧੨੪ (ਗੱਲਬਾਤ) ੧੮:੫੮, ੧੨ ਮਈ ੨੦੦੯ (UTC)

Hello agian

[ਸੋਧੋ]

Dear Guglai Ji, just wanted to say that we don;t have to create same templates again on different name version such as ਨਮੂਨਾ:ਦੇਸ਼ ਝੰਡਾ and ਨਮੂਨਾ:Flag. they were duplicate templates so i redirected ਨਮੂਨਾ:Flag to ਨਮੂਨਾ:ਦੇਸ਼ ਝੰਡਾ. users can still use the name Flag instead of ਦੇਸ਼ ਝੰਡਾ for template and get same result. (also if i made a mistake or those were intended to be different templates please let me know.) thank you. Gman੧੨੪ (ਗੱਲਬਾਤ) ੧੯:੦੮, ੬ ਫ਼ਰਵਰੀ ੨੦੧੦ (UTC)

Help with image

[ਸੋਧੋ]

Can you help me find the licensing for this image you uploaded? thanks man --Profitoftruth85 ੦੨:੫੫, ੧੩ ਮਈ ੨੦੧੦ (UTC)

ਬੌਡੇ

[ਸੋਧੋ]

Guglani ਜੀ,

ਕੀ ਬੌਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। Gman੧੨੪ (ਗੱਲਬਾਤ) ੧੬:੦੦, ੧੮ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੦ (UTC)

Improvement of Punjabi typing

[ਸੋਧੋ]

Hello,

At http://www.translatewiki.net we have implemented three input methods for Punjabi - InScript, Phonetic and Transliteration.

I am especially curious about the Transliteration method. Can you please test? It is similar to the way you type here now, but it's supposed to be more complete. Use M for bindi, NN for tippi and z for addak.

Can i please ask you to go to http://www.translatewiki.net , create an account, set your language to Punjabi (pa) and test the keyboards?

Thank you very much! --Amir E. Aharoni ੧੧:੫੧, ੧੬ ਫ਼ਰਵਰੀ ੨੦੧੨ (UTC)

Your comment on my Malayalam wikipedia talk page

[ਸੋਧੋ]

//Thanks for your recent communication about punjabi wikpedia community. I shall separately respond for this.//

It is my pleasure to help all Indic language wiki communities. I am very much eagerly waiting for your reply.

//I request you to make herementioned link available to malyalam wikepedians so that they are can derive benefit from sikh scripture Sri Guru Granth Sahib which is actually meant for all mankind and the can also help increase reliability of machine translation.//

Infact Malayalam wikipedia has some articles on Sikhism. Some of the articles that I could track now are Guru Granth Sahib, Sikh, Guru_Gobind_Singh, Guru Angad Ji. Since Malayalam Community is big they will create other articles related to Sikhism also soon. Hope Punjabi wikipedia community also grow soon so that we can make a good free encyclopedioa for Punjabi speaking people.


//Hi , In response to my above communication I received your response in Malyalam at my email adress. I am sorry i cannot read or understand malyalam . so please reply in english//

It is NOT my reposnse. It is an automated mail coming out from wikimedia server when some one changes your talk page. You got that mail because some Malayalam wiki community memeber placed a welcome template on your talk page welcoming you to Malayalam wikipedia. So do not worry about that :)


Requesting you to please reply for the mail I sent earlier. We shall discuss rest of the topics in email. Thank you. --Shiju ੦੫:੫੫, ੨੨ ਫ਼ਰਵਰੀ ੨੦੧੨ (UTC)

Typing in Gurmukhi

[ਸੋਧੋ]

Hi,

I don't speak Punjabi, but I am developing software for better language support in Wikipedia and Gurmukhi is one of the alphabets on which I am focused now. I developed a new tool for typing Gurmukhi, which is supposed to be better then what is currently enabled in the Punjabi Wikipedia.

Can you please test it on this page http://translatewiki.net/wiki/User:Amire80/narayam-pa?uselang=pa ?

You can find the full instructions for typing Gurmukhi there.

Thank you very much! --Amir E. Aharoni (talk) ੧੬:੪੯, ੩੦ ਅਪਰੈਲ ੨੦੧੨ (UTC)

I have used your IMM a bit. By and large it is ok. But i normally use Gurmukhi punjabi Inscript with a unicode based keyboard and find it always more convinient.
With your transliterator i found follwing limitation: ਜ਼ ਫ਼ etc not possible to enter. you have suggested" j'a" or" ph'a" characters for that resp. But this is not working . I have tried that. Overall remaining characters tried by me are all ok.--Guglani (talk) ੧੧:੧੪, ੧ ਮਈ ੨੦੧੨ (UTC)
Hi Guglani,
Thanks a lot for your reply!
It's good that you use Gurmukhi punjabi Inscript with a unicode based keyboard. Most people should use it. But our experience shows that quite a lot of people are not using it, for example because they don't know how to enable it. Many people are telling us that it would be more convenient for them to type using a transliteration scheme. (When I say "we" or "our", I mean the Wikimedia Internationalization Team.)
About ਜ਼ and ਫ਼: It works if you type "j`a". The character that you need to type is ` and it is called "backtick". It usually appears at the numbers row to the left of number 1 and under Esc on most keyboards.
I can change it to work with the ' character, which is near the Enter key on the right-hand side of the keyboard, but only if you say that this character is not used for anything else in Punjabi. I can also make it work with any other character. --Amir E. Aharoni (talk) ੧੧:੫੨, ੧ ਮਈ ੨੦੧੨ (UTC)
Hi Amir E. Aharoni,
Thanks for your information . I did not know about character ` i.e. back-tick .Now once you explained ਜ਼ ,ਫ਼ could be easily formed. There is no need to change "`" back-tick with" ' " apostrophe.--Guglani (talk) ੧੬:੨੯, ੩ ਮਈ ੨੦੧੨ (UTC)
Thank you very much! --Amir E. Aharoni (talk) ੦੮:੪੭, ੪ ਮਈ ੨੦੧੨ (UTC)

Would you like to be an administrator?

[ਸੋਧੋ]

Hi,

This wiki needs an administrator. There are hardly any active users here, and you seem to be relatively active.

Would you like to be an administrator?

See ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ:ਕਮਿਊਨਟੀ ਪੋਰਟਲ#This wiki needs an acting administrator. Reply there.

Thank you. --Amir E. Aharoni (talk) ੧੬:੫੪, ੫ ਮਈ ੨੦੧੨ (UTC)

Hello again,
So, what do you think about this? --Amir E. Aharoni (talk) ੧੫:੦੩, ੨ ਜੂਨ ੨੦੧੨ (UTC)

Hello Mr Amir E Aharoni, I agree to become administrator at pa.wikipedia.org--Guglani (talk) ੦੭:੪੭, ੫ ਜੂਨ ੨੦੧੨ (UTC)pl read this along with other message at your talk page--Guglani (talk) ੦੮:੧੭, ੨੬ ਜੂਨ ੨੦੧੨ (UTC)

Talk pages tip

[ਸੋਧੋ]

Hi,

Here's a talk pages tip for you: When you reply on a talk page, put ':' before your reply, like this:

First reply.
Second reply.
Third reply.

This makes the discussions easier to read.

Thank you! --Amir E. Aharoni (talk) ੦੬:੨੪, ੨੭ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੨ (UTC)

A change in the Community portal

[ਸੋਧੋ]

Hi,

You changed a line in the community portal. I had to revert it, because that line was a link.

If you want to rename the community portal to "ਬਰਾਦਰੀ ਪਿੜ", press the little triangle near the search box, then press "ਭੇਜੋ" and follow the instructions. --Amir E. Aharoni (talk) ੧੨:੫੩, ੨੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੨ (UTC)

Administrator

[ਸੋਧੋ]

Hello Guglani. Per the election results, I've promoted you to administrator. As the community is small and there's not enough number of voters, the permissions will be temporary for three months starting from today. However, few days before your access expires you can come to m:SRP and ask for an extension. You may find at m:Administrator a guide about how to use your new buttons.

If you have any doubt, you may reach me at m:User talk:MarcoAurelio or post a message at m:Stewards' noticeboard.

Best regards, --MarcoAurelio (talk) ੧੩:੩੩, ੩੦ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੨ (UTC)

Deletion

[ਸੋਧੋ]

Hi,

Congratulations on making your first deletion! --ਅਮੀਰ ਏਲਿਸ਼ਾ ਅਹਰੋਨਿ / Amir E. Aharoni (talk) ੧੨:੦੪, ੧ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

Addak bindi

[ਸੋਧੋ]

Hi,

I saw your comment about addak bindi.

I added that character because it appears in the Unicode table for Gurmukhi. Maybe it is used in some old texts.

Is it a problem that it appears there? Maybe it's useful for some rare special texts?

If it's really problematic, I can remove it. --ਅਮੀਰ ਏਲਿਸ਼ਾ ਅਹਰੋਨਿ / Amir E. Aharoni (talk) ੧੭:੧੭, ੧ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

Editing ਮਦਦ:Typing

[ਸੋਧੋ]

Hello,

To rename the page ਮਦਦ:Typing do the following:

 1. Go to ਮਦਦ:Typing, press the little triangle near ⧼vector-simplesearch-search⧽, and then click ਭੇਜੋ. Write the new name and press ਸਫ਼ਾ ਭੇਜੋ.
 2. Edit the page ਮੀਡੀਆਵਿਕਿ:Sitenotice. This will change the banner on the top of the page. Only administrators can edit it.

That's it. --ਅਮੀਰ ਏਲਿਸ਼ਾ ਅਹਰੋਨਿ / Amir E. Aharoni (talk)

Amir, please tell me what you exactly want to do with them? Translation of titles? Tari Buttar ੧੪:੦੯, ੫ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)
Guglani wanted to improve the translation of the titles. --ਅਮੀਰ ਏਲਿਸ਼ਾ ਅਹਰੋਨਿ / Amir E. Aharoni (talk) ੧੪:੧੨, ੫ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

[ਸੋਧੋ]

ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ, ਬੇ-ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਭਾਰ। ਵਿਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧ ਸਾਰ (edit summary) ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। Tari Buttar ੧੧:੧੦, ੭ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

Reverting

[ਸੋਧੋ]

Hello, you recently reverted my talk page from empty to last revision. When, previously, I deleted it you reverted and I also feel that there is something useful to others so the deletion of the history is not good enough, but this time you totally disappointed me. It seems you don't know wiki's policies better. Please do familiar yourself with wikipedia's talk page policies. One've the right to blank his talk page as some users prefers to archive and some prefers blanking. Nothing is needed as the history is just available. If you think there is something useful to others, put it on your talk page and empty my talk page back. Thank you. --Tari Buttar ੧੦:੪੯, ੧੦ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

simultaneously almost i was giving some message to you.please read that.You are mentioning some policies which i do not know may be you are right.Please give link reference to those policies for me to learn.--Guglani (talk) ੧੧:੦੫, ੧੦ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

Archiving help

[ਸੋਧੋ]

Hello! You recently ask me to help archiving. Here it is. There are two methods:

 1. Moving
 2. Cut and paste

Moving

[ਸੋਧੋ]

Moving is the most used method for archiving. Movie the talk page with adding "/Archive #" to the page name. # is the number of the Archive i.e. 1 and thing to remember is there should be no leading zero as 01 (it's wrong) and the A of archive should always be capital and do special attention on namespace when moving it should be User talk: not Talk:. After moving with a summary like "Archiving old talk", blank the talk page (as it becomes redirects, but as you're an admin you can move without redirect). You can experience by archiving my talk by moving it to User talk:TariButtar/Archive 1

Cutting and pasting

[ਸੋਧੋ]
 • Be in the edit mode of the page you want to archive.
 • Cut the text and leave [[/Archive 1]]
 • Now, save the page that only have [[/Archive 1]] in it with an edit summary like earlier.
 • Now a red link Archive 1 will appear, go to that link and paste the cut text in that page and save.
 • Go back to main talk page and add {{archivebox}} (plz don't use this method if the template not exist on this wiki or create.) like:

'''{{archivebox|[[/Archive 1|DescriptiveNameOfArchive1]]}}'''

And always remember, always use only one technique on one page that you started using as mixing both may create confusion. And tell me if it helps or want more. Tari Buttar ੧੧:੩੯, ੧੦ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

I see you recently restored the deleted version telling not to discourage new users. Your this act really disappointed me again. Being an admin you have some responsiblities. This is a clear example of spamming for which wikipedia is not. I know the basics of wiki lacks here but please check it on the English wiki, What Wikipedia is not. Avoiding discourage not means allowing them to do against wiki's policies and terms. Please please please have some sense of being a wikipedian and more from it being an admin. Don't mind, but you should learn more and please delete the article back. --Tari Buttar ੧੫:੦੯, ੧੭ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

Please do not use such words for having "some sense" for a fellow wikipedian .all wikipedians should be shown respect from heart and words should express that.This is one of pillars of wikipedia, policies come much later.I do not expect such expressions form a fellow wikipedian that too experienced one.rather i request you to specify link to english wikipedia where ,deleting small articles designating them as spam that too for a new budding editor and for an infant wikipedia like punjabi is specified . I again request you to go through my para on infancy of punjabi wikipedia on community portal [1]] we all have to be in a learning mode from each other.--Guglani (talk) ੧੬:੩੧, ੧੭ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)
okay, after your this explanation, I may support short articles but not with the text just, "ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ" or "ਇਕ ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ" or "ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ" or "ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ". These kind of pages are not short articles or even articles. And particularly I can't support any kind of spam or advertisement, sorry, whether it's short (one lined) or a long essay. If you are supporting spam like you did about the school article, I may stay away but never support. There are many articles on English about well known websites like yahoo, youtube, facebook but they are not in a spam or promoting (advertisement) style. Wiki is for notable topics, not for just the purpose of encouraging we can allow advert. like separate page with one line, see Wikipedia Notability. And do you think the school such notable? It may not known to it's surroundings well, even, and you're supporting it's wiki article. Is it notability? Plz don't mind as you very easily do. These are the questions from a neutral point of view not personaly I'm angry with you. (plz read again, you may only remember the last thing I said). Tari Buttar ੧੬:੫੯, ੧੭ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

Your 144 pages.. An analysis

[ਸੋਧੋ]

Hello, Administrator! First of all, thanks for your contribution and interest in wikipedia. I wanna say something before anything that my purpose is just to help you by pointing out the mistakes and improvements needed and I may not able to reply in this section as it'll exceed my device's 5000 character edit window support. I've recently checked all articles you created. You've created, 144 articles including redirects and 111 excluding redirects, till now on this wiki. Sorry to see that none of the articles is written in an encyclopedic style and sorry to found a number of articles written using the wiki as a magazine, newspaper or blog. I found almost all the articles having poor quality to meet encyclopedic articles and almost all of them are unsourced or poorly sourced. Many of them are just copy-paste and violates corresponding websites' copyright. Here are some tips to write/making them better (Please remember that these are not just tips they are concurrently pointing out the disqualities and improvements your articles needing):

Continuous improvements is a way of life in wiki culture.More important is reducing split of knowledge by making a beginning in contributing articles specially for a project which is in infancy.About promotion/spamming i have expressed some views in beginning.Those topics which are to become light houses for future is not promotion and spamming.

Although, most of your articles have more than one problem, I've mentioned only the bigger one. It doesn't mean that your particular article has only the problem that is mentioned with its name here and articles that are not mentioned has no problem. Tari Buttar ੧੪:੨੫, ੨੪ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

Reply
Using non-prprietary information in any manner including copy/paste,transliteration or translation,font conversion and even machine translation to make it available quickly for punjabi language community in a lasting rsource like wikipedia is not any malpractice.
Promotional and spam are ambiguous words.Lot more is to be written to disambiguate these.Writing about educational Institutes,practices or technologies or exemplary people is not any promotion for unfair gains.
Articles about current/developing events,practices ,people,places are of same importance as past .These will become light houses/landmarks in respective areas in future.encyclopedia meaning is not dictionary like stereotype description of some topics.Meanings are flexible with growth of technology,a particular language community,its values.Articles of punjabi wikinews nature have to remain in punjabi wikipedia since punjabi wikinews has not been made available yet .
These articles need to be further developed .This may be done by anyone on wikipedia.Limitation is small no. of contributing users.
These also need be developed as articles.Effort in collecting links should not go waste.
Taributter Ji,Your efforts to review and suggestions for improvements in articles with major contents contributed by me are appreciated.I may not agree with all your personal opinions and conclusions drawn which are largely based on your experience with English speaking community Wikipedia ,at the same time shall endeavor to work collaboratively with any fellow wikipedian for progress and improvement of punjabi wikipedia . Punjabi Wikipedia community has to have its own guidelines based on its growing needs ,infancy and its own social values and aspects.In all this perspective and improvement process; main aim of 'speedily' reducing split of knowledge should not be set aside. --Guglani (talk) ੧੪:੪੯, ੨੯ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

I noted you restoring the article disagreeing it being unencyclopedic, what you found encyclopedic in it? Please don't write articles using wiki as magazine. This type of work by an admin 'll encourage others do the same. Please don't restore articles just they were written by you and you're admin. I pointed out all this better in "Your 144 pages.. An analysis" section here. As being a responsible user and admin, please think neutrally. If some one is pointing out some disqualities in your articles, improve them or delete them accordingly as I did with my previous files that were uploaded by me when I was not known what wiki is! I deleted them frankly accepting my poorness with wiki at that time. Tari Buttar ੧੬:੩੯, ੩੦ ਅਗਸਤ ੨੦੧੨ (UTC)

ਟਿਊਬਵੈੱਲ

[ਸੋਧੋ]

Thanks for the good article, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, keep it up. Also, please take look it'll help you adding more quality to your work:

 • Try using the next level of method of adding references and please consider adding the reference just next to it when providing some exact statics of something like "੧੯੭੩ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ੩ ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ੧੦ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ੨੦੦੦ਵਿੱਚ ੫੩ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ੨੦੦੨ ਵਿੱਚ ੭੬ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ੯੦ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੩੦ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਹ ੨੦ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।".
 • Try to write from a neutral point of view. Although I didn't found this article's neutrally disputed very much but some statements like "ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀਲੋੜ ਹੈ।" and little more, should not to be used.
 • Use second level headings (==example==) for dividing the article into needed sections and use further level of headings only for the section relatings.

Hope it'll help and please carry on the good work; good to see you improving in a wiki style. :-)

--tari Buttar (talk) ੧੬:੦੯, ੪ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Administrative action revert

[ਸੋਧੋ]

Sat Sri Akaal, I seen your edit on the infobox template, {{ਜ ਬ ਸ਼ਖ਼ਸ}}. You're using Hindi word saying to be Punjabi. And, for you knowledge, Please don't revert an administrative action second time without any discussion. Didn't expect it from you to use a non Punjabi word, I thought you'll tell others to improve their Punjabi on the wiki. Please be careful in future. Thanks. --tari Buttar (talk) ੦੮:੪੪, ੧੬ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Sat Sri Akal, I see you are not appreciating other's viewpoint and trying to force your personal wrong misleading opinion by saying this as administrator action.Reverting is an action which can be done by users other than administrators as well in last edit and specially when you are original author of this template it is not an administrator action by you it is a first reverting as a user ,holding your personal opinion about a particular word. By using this force you are neither replying to linked talk page nor giving source for your opinion that ਦਿਹਾਂਤ is not a punjabi word, . If you have a source for your opinion why don't you discuss and state that.I give you a tip. put single word ਦਿਹਾਂਤ in google and see for yourself in how many places in punjabi it is used.Also please refer linkਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਜ ਬ ਸ਼ਖ਼ਸ/docGuglani (talk) ੧੨:੪੦, ੧੬ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
first I want to tell you the real meaning of "reverting an admin's action"; I use those words because I was going to discuss it with an admin (you). It was never mean that you understand and written, your personal wrong misleading opinion by saying this as administrator action. Why you read, specially, my messages so wrongly? same you did on the springdale public school talk when asked you "is it your school!" Please be "(don't know what to fill here)". And for use of the words, "reverting an admin's action" by me please check "wheel warring" on the english wiki, then you'll realized why I used that word. You've not accesed what I did that's why you take my msgs personal and wrong. That never means as you took it to be. And now, for a word being Punjabi or non-Punjabi, it should not be decided by the quantity it found in on a google search. You better know that journalists and new not properly educated writers are famous for making mistakes; that you already mentioned in your message (in Punjabi) on the community portal. I personally seen journalits using very low quality/wrong Punjabi. Don't you know yourself that the word ਦਿਹਾਂਤ is a Hindi or more possibly Sanskrit word. Have you not studied it in school or you knowing trying to fit Hindi words in Punjabi? If you don't study words so deeply, please get benefits of others'. Atleast you should discuss it with the community, specially when two admins' conflict occurs, known as "wheel war" on wikis. I never try to fix my personal views on others, I left them on side in case of the Punjabi wiki; I greatly supports neutrality, this is the hardest reason why I like English, I found it so neutral, anyway that is not to be discuss now. Please, let me express that I'm very serious about Punjabi language specially what is going on with it these days. Please try to maintain Punjabi pure, we should not, everytime, rely on a google search. Hope now you'll appreciate my seriousness being neutral atleast. --tari Buttar (talk) ੧੪:੧੦, ੧੬ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
You have ,again ,not given any reference or source, so far for your statement that ਦਿਹਾਂਤ is not a punjabi word and trying to beat about the bush and talking of my behaviour or coclusions every time.I at least in goggle have shown you thousands of places in punjabi where this word is used.Try to get convinced by yourself or suggest me way to what sources you believe so that i can show this word there in punjabi. You are seeing a rat and saying it is not a rat but cat ਦਿਹਾਂਤ is such simple word about which I have to give arguments to convince you.And again you are unnecessarily making it a conflict between administartors.Further you are suggesting to read such jagrons as wheel warring which is entirely irelevant talk for my simple understanding.Guglani (talk)
I'm creating conflicts? You're asking me to provide a source; when you start beleiving in sources while you didn't provided sources about most of your own articles, and even ignored my msg on the community portal when I asked you to provid a source for your Punjabi text there saying, "it's not easy to find sources in Punjabi" then from when I should provide source? If it's used in Punjabi it's a Punjabi word? Please check my English wiki talk page where I used, "I recognize that even if 3000000000 people make the same mistake, it's still a mistake." Also, remember that the template used for this is not created by me. --tari Buttar (talk) ੧੬:੧੭, ੧੬ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Cont..

[ਸੋਧੋ]

As of sources and avoiding beating about the bushes, if you believe in the quantity of the word in a google search then please pay attention, when you search for ਦਿਹਾਂਤ you get about 30,500 results but when you search for देहांत, you get 114,000 results. Do you still believe in a google search or have changed you mind to not to believe in as the method is at my side? You must have other ways to still describe yourself right, right? --tari Buttar (talk) ੧੬:੩੭, ੧੬ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

If you cannot notice the difference between देहांत & ਦਿਹਾਂਤ , then i am sorry , either you are raising argument for argument sake only or ......More over this is no argument that ਦਿਨ & दिन both exist in Punjabi & Hindi so ਦਿਨ is not a punjabi word.I asked you a source for your satement and you have not quoted a single source that ਦਿਹਾਂਤ is not a punjabi word , and only continuing argument unnecessarily.Neither you have answered, which source will be satisfactory for you to say that ਦਿਹਾਂਤ is a punjabi word.Guglani (talk) ੧੭:੦੭, ੧੬ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
Exactly, there are some words matching in both the languages (may be they get words from a third common lang.), but why I'm saying only this one to be non Punjabi?

And please not try to make others feel that I'm quarrelling with you by using "argument", "argument unnecessarily" or other like words.

Leaving it for a while, Can you provide a source for not using adhak in ਵਿਚ even while it sounds the adhak? Following which sources (it's to discuss later that they are reliable or not) you called a well established Punjabi University's dictionary having mistakes?

I've not left the talk but you even ignored the discussion when asked for a source saying, "it's not easy to find sources in Punjabi for every argument". The the same here. Is ignoring a discussion equals to provide a source? Do you think that the issue is solved if you ignored? You called the University's dictionary having mistakes just based on your personal views without any source but asking me to provide for just a little thing? That's not fair darling! Also, it doesn't mean that I should be given a discount on sourcing and accepted to be right. --tari Buttar (talk) ੧੭:੪੭, ੧੬ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Right format to answer a talk

[ਸੋਧੋ]

Extremely sorry I forgot to mention this earlier. You better know how to answer a message on a talk page; absolutly at the bottom of the message, starting with appropriate number of colons. So please revert your this edit manually as this is not the right format to answer a talk and confusing readers. Please include the text, you written in between my message, in your answer below. You can make appropriate sections in you answer as needed if you wanna answer in the same style. Please do and help maintaining the right format and solve the confusion reading. Thanks in advance! --tari Buttar (talk) ੧੪:੧੮, ੧੭ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

In case you didn't noticed, please do so! --tari Buttar (talk) ੧੧:੫੩, ੨੨ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Punjabi Wikinews

[ਸੋਧੋ]

Sat Sri Akaal! hope you are well Guglani. Concerning the fact that you are a fantastic news contributor, you should see the new Punjabi Wikinews test wiki which is „here“. You can start translating adding content into the testwiki and you can also gain admin-ship to manage it. Once the wiki is good enough, it will be approved and shall have its very own site. I really hope you are ready to give your valuable contributions to the new wiki! If you want any more information please feel free to ask me! :) Yours Faithfully --Zarienah ਗੱਲ-ਬਾਤਯੋਗਦਾਨ ੧੯:੫੩, ੨੬ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Sat Sri Akaal Zarienah! News Items are basis for future articles for excellent practices or history articles for current events.As I told earlier, unless minimum 5 contributors from existing punjabi wiki or elsewhere make a commitment for contributing to punjabi wikinews regularly such a wiki incubator cannot survive and all collected matter will be deleted.So it is necessary you discuss on community portal to get commitment before starting punjabi wikinews. In the meantime I suggest that news items may be stored in punjabi wikipedia itself may be segregating these in one category.--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੫:੨੩, ੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
No its not like that, Wikipedia is the ENCYCLOPEDIA, Wikinews is the NEWS. Your news contributions are fantastic and I think that they are valuable, but they will be deleted here, if you do in in the Wikinews and keep it up-to-date then it will have it's own site, I beg of you Guglani Ji, your contributions are valuable and they just need to go into the right place! :) Best Wishes ! --Zarienah ਗੱਲ-ਬਾਤਯੋਗਦਾਨ ੧੫:੨੮, ੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
Zarienah ! If you are interested in growth of an infant wiki you must decide policies for that. punjabi wiki is a separate project than english wiki. you cannot directly apply english wiki policies on punjabi wiki.where are policies for deletion in punjabi wiki and who has decided them?Instead of mustering strength of sufficient contributors you are just sidetracking the issue to delete certain items. I am not saying news items should not go to right place , but we must have sufficient no. of users to start another wiki project.Punjabi wiki policies should be made by preferably form knowledgeable and specially for linguistic matters from genuine native punjabi users who are genuinely interested in growth of a project.Our struggle is to muster contributing users at the moment we should not focus on destruction whether in content or in no. of users rather effort should be to get collaboration from what we have collected .Of course all this has to be within five pillars of wikipedia.You must remember wiki users are also donating their time while making contributions in it.For this they are not being paid any remuneration , they working at their will , if you make policies to harass users without understanding typical intricacies of social, cultural and linguistic value system of a particular language community this is not going to help the project.Rather existing users will go away from the project --Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੫:੫੯, ੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
ah...ok so I'm harassing you by stating that this is Wikipedia where we post encyclopedic content, and I want you to go to wikinews because you want to make news, thats the policy of all wikimedia projects, read the incubator policies, all we need is up-to-date content and our wikinews will have its own site, as for news in the Punjabi wikipedia, I won't do anything, The other admin will just delete it so that is why I am saying your valuable work needs to go to the right project --Zarienah ਗੱਲ-ਬਾਤਯੋਗਦਾਨ ੧੬:੦੮, ੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
Zarienah I think you should discuss with (or notify) the community before starting it.

And Guglani, if you've not made your mind yet to contribute to the news project then I'll say leave it, no one gonna force you to do so but please don't write news articles here. I agree that this wiki needs the users more than the news project. It must let be developed first. Please try to be more active. Thanks and regards. --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੧੭:੧੩, ੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

All the files by you

[ਸੋਧੋ]

Sat Sri Akaal! I've checked the files uploaded by you.

It's not about any particular; if it would I may tell you the name but sorry to see that none of your files is sourced and have good description. Some may have copyright infringements. Files uploaded without sources are to be speedily deleted. Please add links to sources from where you got those or, as having an admin's right, please delete them accordingly. Hope you'll fix soon. --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੧੬:੦੫, ੩੦ ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

You may noticed this. Please help the wiki. --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੧੬:੫੬, ੩ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
Please take a notice and help wikipedia. --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੧੦:੨੮, ੬ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
Please help wiki removing copyright infrengements. Moreover, a copyright violation etc. by an admin doesn't make good impression on others and encourages others to do so. I've notified you many times, not only regarding files but also articles, and with much details but sorry to see no efforts from you. Please help wikipedia. Thank you! --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੧੫:੦੩, ੨੨ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Sat Sri Akaal and thanks for your contributions.

Please rewrite or, I would say, delete the article as you created this just by copy-and-paste from here. The article is written in the first-person narration saying, "First time I heard about the great-grandmother of the Punjabi theater in Andreta. (the very first sentence)" which is not the good wiki style and even not making a good lead section. At the end you added "(ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਦੇ ਲੇਖ 'ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀ ਮੈਡਮ ਨੋਰ੍ਹਾ ਰਿੱਚਰਡਰਜ਼'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)" which is also not a good practice (you did this in many of your articles). You should say, "based on Mr. Example's article" only if you used own words writing an article. Please don't use the phrase for which you just copied-and-pasted. Moreover, the phrase may not to be used in the wiki.

I've already told you much in Your 144 pages.. An analysis but sorry to see that you've not make any good changes (expect deleting few redirects) accordingly. Copy-n-paste is the worst method on wiki violating copyrights of related websites and even the same from an admin results in a bad impression on the newbies. Please help wikipedia rewriting it in your own words, following the style and providing references. Thanks for your contributions and reading this. --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੦੭:੩੧, ੭ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

After waiting long and finding no efforts made by you regarding the developments, I've deleted the article facing a number of disqualities like copy-paste, wrong style, unsourced and more. You can rewrite it fixing the disqualities and of course in your own words. Thanks for your contributions. --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੧੪:੪੫, ੧੫ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
Although I had permission to use contents of Nora Richard article from original author Harbir Singh Bhanwar itself ,rather than discussing about this I prefer to remain silent on your views and actions on subject under present situation of knowledge and number of contributing users in punjabi wikipedia . Anyone can edit punjabi wiki articles for improvement, started by any other, based on time available and its priority according to that individual. Further it would be useful for punjabi wiki development;for important and useful subjects ;before deletions are done , ample chance for improvement to all users is given, by discussing on talk page of individual articles .--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੪:੩੯, ੧੭ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
Yes, it should be but copy-paste cases are to be speedily deleted. And, specially, the same method adopted by an admin really makes a bad impression on others, it'll encourage others to do the same which doesn't make a sense and is not the right format/style to write wikipedia. We all here to develope the wiki but it should be done in an example setting manner, which is expected from an admin, I think. Please note Your 144 pages.. An analysis, that's really helpful what your articles need or remove them accordingly. And please also note All the files by you. I really, every time, tried to help you writing wiki better as I found your articles lacking a lot of things to meet wikipedia articles and, also, as I want you to be, prior an admin, a good editor; which an admin must be, I think. Please note and make changes or delete accordingly. Thank you! --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੧੭:੫੭, ੧੭ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)
Sat Sri Akaal Guglani ji!
as an admin you can't ignore other users and 'prefer' to not discuss, if it is an issue with another user you will have to discuss it and since you are an admin it cant be your 'preference' to not discuss issues which other people are finding in your contributions. You will just have to learn and accept the fact that you can't add copyrights to wikipedia, Wikipedia is called a FREE encyclopedia, copyright is not free and furthermore it is a LAW, therefore totally unacceptable. You can't justify a keep to copyright texts(unless you rewrite them), it has to be deleted as fast as possible and the reason is copyright. An experienced user and moreover an admin out of all people are supposed to know this.
Thank you for your time and edits, --Zarienah ਗੱਲ-ਬਾਤਯੋਗਦਾਨ ੧੭:੦੩, ੧੮ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Your temporary access is going to expire soon

[ਸੋਧੋ]
Hello, you were granted temporary adminship in this wiki which is going to expire in a few days. Just to let you know that if you want to continue as an administrator here, you need to request an extension on stewards' permission request page on Meta-Wiki. Usually you only have to make a local announcement on your local village pump or request for adminship page, and if there are no objections after no less than three days, your request will be fulfilled. Additionally, if you think the community is big enough to elect a permanent administrator, you can place a local request here for a permanent adminship, so stewards can grant you the permanent access. Please ask me or any other steward if you have any questions. Thank you! Trijnstel (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੯:੨੬, ੨੧ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Attention please

[ਸੋਧੋ]

Sat Sri Akaal and thanks for your contributions! One of the long time occuring bug has been filed at bugzilla and needs your voting. Please have a look here and support as bugzilla needs consensus to fix it. So please support here and also vote on the bugzila so that the problem can be fixed as soon as possible. Thanks a lot. --tari buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੦੫:੩੦, ੨੫ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Congratulations!

[ਸੋਧੋ]
Congradulations Guglani ji on your admin authority. I hope you will undo a lot of dameges created by former users and hope you keep working with us to bring out the best in Punjabi wiki! Once again Congragulations! :) §§VibhasKSਚਰਚਾ ੧੪:੩੩, ੩੦ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Guglani ji, could you undo the damage to the main page by moving it into the title "ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ". Thank yoU §§VibhasKSਚਰਚਾ ੧੪:੩੩, ੩੦ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Please act

[ਸੋਧੋ]

Please look to the case of naming article of district in Punjabi. See how very cleverly user Vibhas first changed it to "ਜਿਲ੍ਹਾ" to suit his preferences so as to leave me no option but to perform cut-paste and then user Zarienah is terrorizing me with threats of violating Wikipedia policies but has turned herself blind to the folly of Vibhas as she also seems to have a personal preference of not using bindis while everywhere in standard Punjabi ਜ਼ is used.Please act impartially. --Babanwalia (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੭:੩੨, ੨੪ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Deletions

[ਸੋਧੋ]

Hello Guglani. I was asked to delete unuseful and needless pages, but a local sysop should do it before it is done by GSs. So I'll deal with them unless you decide to do it. Regards :-) --Frigotoni ...i'm here; ੧੧:੦੧, ੮ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC) Dear all,

Due to some personal urgencies I am taking a small wiki break . I shall be back after a few months.--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੦:੧੪, ੧੦ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੨ (UTC)

Please act

[ਸੋਧੋ]

Please look to the case of naming templates of infoboxes in Punjabi. See how very cleverly user Babanwalia first changed it to "ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ" to suit his preferences so as to leave me no option but to perform cut-paste and then user Monica is terrorizing me with her google translations but has turned herself blind to the folly of Babanwalia. Please act impartially because it is clear that ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ has more supports and less opposes than ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ, plus everybody is using ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ, user satdeep, user charan gill, user Nachhattardhammu, user Sonia, and others, even user Itar buttar did not move them but Babanwalia is still. Please do give fair verdict because Babanwalias preference is not what rest of community are use. Thanks you. --Raj Singh(ਚਰਚਾਯੋਗਦਾਨ) ੦੬:੩੨, ੧੦ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੩ (UTC)

ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਬਕਸੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ-ਆਯਾਮੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ ਦੀ ਹਾਮੀ ਉਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ move ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੋਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਰੋ, difference ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਅੰਤਰ (ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ "ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰ ਪੈਂਦ ਹੈ), ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਧੰਨਵਾਦ--Babanwalia (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੬:੫੭, ੧੦ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੩ (UTC)
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਬਬਨਵਾਲੀਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ "क्या फ़र्क़ पड़ता" ਨਾ ਕਿ "क्या अंतर पड़ता" ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਚਤਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਬਨਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਬਨਵਾਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ "These are pure punjabi words" ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ "जानकारीडिब्बा" ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਇੱਕ "pure punjabi word" ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਗਲਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ "infobox" ਲਈ "ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ" ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਬਨਵਾਲੀਆ ਜਿੱਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। --Raj Singh(ਚਰਚਾਯੋਗਦਾਨ) ੦੯:੩੨, ੧੦ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੩ (UTC)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ?? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ "pure punjabi word" ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ "impure punjabi word" ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ "ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ "infobox" ਲਈ "ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ" ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ" ਦੀ ਵੀ ਬਣਤਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਨਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਾਲ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਕਿ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ??--Babanwalia (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੯:੫੬, ੧੦ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੩ (UTC)

usurpation request made

[ਸੋਧੋ]

{{subst:usurpr}}--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੦:੦੮, ੨੮ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੩ (UTC)

Usurpation has been requested --Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੦:੦੮, ੨੮ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੩ (UTC) {{subst:usurpation requested}} Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੦:੧੫, ੨੮ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੩ (UTC)

Welcome back!

[ਸੋਧੋ]

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਕੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। --itar buttar [ਗੱਲ-ਬਾਤ] ੧੦:੩੪, ੨੮ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੩ (UTC)

"ਆਜ਼ਾਦੀ" ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ

[ਸੋਧੋ]

ਹੈਲੋ Guglani, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। --ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੪:੦੮, ੮ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੪ (UTC)

ਿੲਸ ਿਲੰਕ http://punjabiuniversity.ac.in/dlpl/e2p/# ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇਖ ਲ਼ਵੋ |ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ|ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋੲੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਭ ਕੋਲ ਿੲੰਂਨਾਂ ਸਮਾ ਤੇ ਵਸੀਲ਼ੈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੧:੨੬, ੧੧ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੪ (UTC)
ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸੰਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਆਜ਼ਾਦੀ" ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੁਸਰੇ ਸਫਿਆ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। --ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੫:੫੬, ੧੩ ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੪ (UTC)
[ਸੋਧੋ]

Hello, I'm writing here as well as I feel the text "helppage|help" at ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Sidebar should not direct to "https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents" as it does! Maybe it's a bug need to be fixed or there is another term like "helppage|help" for local help page link. You need to discuss this with others and admins, Satdeep gill, Vigyani as they can edit the MediaWiki page, ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Sidebar. To get a desired link, you (with the help of an admin here at pa.wikipedia) need to customize the link. Just change "helppage|help" to "ਮਦਦ:ਸਮੱਗਰੀ|ਮਦਦ". Or you can keep both; add the local one, and change the "helppage|help" to "helppage|help at mediawiki" or sth like that. I hope this helps! Ansuman (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੭:੦੫, ੯ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪ (UTC)

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਪਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ (ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ "fair use" ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਲਿੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। --Vigyani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੧:੪੬, ੭ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ (UTC)

ਕਰ ਦਿੱਤਾ।--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੦੮:੩੮, ੭ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ (UTC)

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਵਿਕੀਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ

[ਸੋਧੋ]

ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਵਿਕੀਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। --Satdeep gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੩:੦੮, ੧੩ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ (UTC)

ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Satdeep Gill ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਕ

[ਸੋਧੋ]

ਮੇਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ।--Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੪:੪੨, ੨ ਅਗਸਤ ੨੦੧੫ (UTC)

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਕਤੂਬਰ 2015, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

[ਸੋਧੋ]

ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਂਗੇ? ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ।--Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੭:੧੧, ੮ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੫ (UTC)

ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਦੀਪ! ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾ।--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) ੧੦:੦੪, ੧੧ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੫ (UTC)

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ

[ਸੋਧੋ]

ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ, ਵਿਕੀਬੁਕਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਰ ਵਿਕੀ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਲਵੋ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1000 ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਵੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਚਾਹੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:02, 19 ਦਸੰਬਰ 2015 (UTC)[ਜਵਾਬ]

@Satdeep Gill:Satdeep JEE! According to your own policy to be eligible to be administrator there you must make 1000 main space edits in wiki books immediately, then it will be an example & worth making policy for others.--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:56, 20 ਦਸੰਬਰ 2015 (UTC)[ਜਵਾਬ]
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਬੁਕਸ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।--Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 02:29, 20 ਦਸੰਬਰ 2015 (UTC)[ਜਵਾਬ]
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਲਗਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਵਿੱਚ ,ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਧਾਉਣ , ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:19, 20 ਦਸੰਬਰ 2015 (UTC)[ਜਵਾਬ]

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਬੈਠਕ - 3 ਜਨਵਰੀ 2016

[ਸੋਧੋ]

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜਨਵਰੀ 2016 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-2 ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਹਨ।

 • ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੋ।

--Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 05:33, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]

ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ! ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣਾਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ!--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 10:47, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]

ਅੰਕ

[ਸੋਧੋ]

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੈਜਟ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੂਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨੇਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੂਲ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇ।--Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:03, 12 ਜਨਵਰੀ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]

ਗੈਜਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ quote box ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ , ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਬਕ ਲਿੰਕ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ।--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:10, 13 ਜਨਵਰੀ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]
ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੋਨੈਟਿਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ ਜੀ। --Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 03:17, 13 ਜਨਵਰੀ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]

ਫਰਮਾ:ਮਦਦ ਫਰਮਾ Hlist ਸਕਰਿਪਟ ਗਲਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖੜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:42, 19 ਜਨਵਰੀ 2016 (UTC)--Guglani (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 00:46, 19 ਜਨਵਰੀ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]

Visual editor

[ਸੋਧੋ]

It is mostly available in the article and user spaces. It's not available in other namespace such as Wikipedia: or Help:, because they usually feature pages with a heavy structure of templates which do not render well in the visual editor or are very difficult to edit anyway. Hope this helps, --Elitre (WMF) (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 09:00, 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]

Translation

[ਸੋਧੋ]

I make a new version of File:Schematic diagram of the human eye pa.svg. Do you know translations for en:Uvea and en:Macula of retina?.--Jmarchn (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 13:46, 25 ਅਪਰੈਲ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]

Finally, I'll not update File:Schematic diagram of the human eye pa.svg.--Jmarchn (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 04:54, 10 ਮਈ 2016 (UTC)[ਜਵਾਬ]

We sent you an e-mail

[ਸੋਧੋ]

Hello Guglani,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 18:53, 25 ਸਤੰਬਰ 2020 (UTC)[ਜਵਾਬ]

[Wikimedia Foundation elections 2021] Candidates meet with South Asia + ESEAP communities

[ਸੋਧੋ]

Hello,

As you may already know, the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections are from 4 August 2021 to 17 August 2021. Members of the Wikimedia community have the opportunity to elect four candidates to a three-year term. After a three-week-long Call for Candidates, there are 20 candidates for the 2021 election.

An event for community members to know and interact with the candidates is being organized. During the event, the candidates will briefly introduce themselves and then answer questions from community members. The event details are as follows:

 • Bangladesh: 4:30 pm to 7:00 pm
 • India & Sri Lanka: 4:00 pm to 6:30 pm
 • Nepal: 4:15 pm to 6:45 pm
 • Pakistan & Maldives: 3:30 pm to 6:00 pm
 • Live interpretation is being provided in Hindi.
 • Please register using this form

For more details, please visit the event page at Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP.

Hope that you are able to join us, KCVelaga (WMF), 06:32, 23 ਜੁਲਾਈ 2021 (UTC)[ਜਵਾਬ]

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਬੁਣੀਆਦ ੨੦੨੧ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀ ਚੌਣਾਂ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।

[ਸੋਧੋ]

ਡਿਅਰ Guglani,

ਤੁਸੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਇਸਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਬੁਣੀਆਦ ੨੦੨੧ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰਸਟੀ ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੌਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ | ਚੋਣਾਂ ੧੮ ਅਗਸਤ, ੨੦੨੧ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ੩੧ ਅਗਸਤ, ੨੦੨੧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਗਿਆਂ | ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਬੁਣੀਆਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋ ਕਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|ਬੋਰਡ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਬੁਣੀਆਦ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ | ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ |

ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਓਨਟੀ ਵਲੋ ਕਿਤੀ ਜਾਨੀ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ੧੯ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ | ੨੦੨੧ ਦੇ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ |

ਲਗਭਗ ੭੦.੦੦੦ ਕਮਿਉਨਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਚੋਣਾਂ ੨੩.੫੯ ਯੂਟੀਸੀ ੩੧ ਆਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ |

ਜੇ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ | ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਹੋਨ |

ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਨਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜੋ| MediaWiki message delivery (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 06:37, 28 ਅਗਸਤ 2021 (UTC)[ਜਵਾਬ]

WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open

[ਸੋਧੋ]

Dear Wikimedian,

We are really glad to inform you that WikiConference India 2023 has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be Strengthening the Bonds.

We also have exciting updates about the Program and Scholarships.

The applications for scholarships and program submissions are already open! You can find the form for scholarship here and for program you can go here.

For more information and regular updates please visit the Conference Meta page. If you have something in mind you can write on talk page.

‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from 11 November 2022, 00:00 IST and the last date to submit is 27 November 2022, 23:59 IST.

Regards

MediaWiki message delivery (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 11:25, 16 ਨਵੰਬਰ 2022 (UTC)[ਜਵਾਬ]

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline

[ਸੋਧੋ]

Dear Wikimedian,

Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our Meta Page.

COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships.

Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call

Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 16:21, 2 ਦਸੰਬਰ 2022 (UTC)[ਜਵਾਬ]

On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team.

File need a license

[ਸੋਧੋ]

Hi, sorry to write in English!

You have uploaded this file without a license:

 1. File:20Kg_rice_solar_cooker_at_Barusahib.jpg

All files need a license, a source and an author. Could you please check the files and add the missing information?

Files without a license must be deleted so it is important. --MGA73 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 12:19, 12 ਮਾਰਚ 2023 (UTC)[ਜਵਾਬ]

Hello again!

I found some more files that needs a license etc.:

 1. File:Biodigester-sketch-2.jpeg
 2. File:Biogas-2.jpeg
 3. File:Biogas-3.jpg
 4. File:Chrysanthemum2.jpg
 5. File:PAWAN-3.JPG
 6. File:Puratan_janam_sakhi.JPG
 7. File:Solar_cooker.jpg
 8. File:Explanations_for_non-free_images_from_hindi_wiki.jpg
 9. File:Sri_Guru_Granth_Sahib_leading_a_sikh_marching_column.JPG
 10. File:Bathinda_fort.JPG
 11. File:Belgiumsolarenergy.jpg
 12. File:Belgiumsolarenergy3.jpg
 13. File:Domesticsolarenergy.JPG
 14. File:Duckweed1.jpg
 15. File:Earthworm.JPG
 16. File:Maharaja_Dalip_Singh.JPG
 17. File:Periodic_table.JPG
 18. File:Pyramid1.jpeg
 19. File:Pyramid2.jpeg
 20. File:ਗਿੱਧਾ.jpeg
 21. File:ਟਰੈਕਟਰ.jpg
 22. File:20_Kg_rice_solar_cooker_at_Barusahib_2.jpg

Perhaps you could also check and fix those? --MGA73 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 14:51, 29 ਮਈ 2023 (UTC)[ਜਵਾਬ]