ਪੀਰਡ 6 ਤੱਤ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਮਿਆਦੀ ਪਹਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪੀਰਡ ਦਾ ਸਥਾਨ
Hydrogen (diatomic nonmetal)
ਹੀਲੀਅਮ (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (post-transition metal)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (post-transition metal)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (post-transition metal)
Tin (post-transition metal)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (post-transition metal)
Lead (post-transition metal)
Bismuth (post-transition metal)
Polonium (post-transition metal)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Ununtrium (unknown chemical properties)
Flerovium (post-transition metal)
Ununpentium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Ununseptium (unknown chemical properties)
Ununoctium (unknown chemical properties)

ਪੀਰਡ 6 ਤੱਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਿਆਦੀ ਪਹਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਹੈ ਇਹ ਤਿਰਛੀ ਲਾਇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਅਕਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਰਡ ਵਿੱਚ 32 ਤੱਤ ਹਨ। ਬਿਸਮਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਰਡ 6 ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ 6s ਪਹਿਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 4f, 5d, ਅਤੇ 6p ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਦੇ ਹਨ।[1]

ਤੱਤ[ਸੋਧੋ]

ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਸੂਤਰ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣਕ ਲੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਤਰਤੀਬ
[Xe] 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d10 4s2 4p64d10 5s2 5p6
55 Cs ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਖ਼ਾਰੀ ਧਾਤ [Xe] 6s1
56 Ba ਬੇਰੀਅਮ ਖ਼ਾਰੀ ਭੌਂ ਧਾਤਾਂ [Xe] 6s2
57 La ਲੈਂਥਨਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 5d1 6s2
58 Ce ਸੀਰੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f1 5d1 6s2
59 Pr ਪ੍ਰਾਜ਼ੀਓਡੀਮੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f3 6s2
60 Nd ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f4 6s2
61 Pm ਪ੍ਰੋਮੀਥੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f5 6s2
62 Sm ਸੈਮੇਰੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f6 6s2
63 Eu ਯੂਰਪੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f7 6s2
64 Gd ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f7 5d1 6s2
65 Tb ਟਰਬੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f9 6s2
66 Dy ਡਿਸਪ੍ਰੋਜ਼ੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f10 6s2
67 Ho ਹੋਮੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f11 6s2
68 Er ਅਬਰੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f12 6s2
69 Tm ਥੂਲੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f13 6s2
70 Yb ਇਟਰਬੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f14 6s2
71 Lu ਲੁਟੀਸ਼ੀਅਮ ਲੈਂਥਾਨਾਈਡ [Xe] 4f14 5d1 6s2
72 Hf ਹਾਫ਼ਨੀਅਮ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾਂ [Xe] 4f14 5d2 6s2
73 Ta ਟੈਂਟਲਮ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d3 6s2
74 W ਟੰਗਸਟਨ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d4 6s2
75 Re ਰੀਨੀਅਮ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d5 6s2
76 Os ਓਸਮੀਅਮ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d6 6s2
77 Ir ਇਰੀਡੀਅਮ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d7 6s2
78 Pt ਪਲੈਟੀਨਮ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d9 6s1
79 Au ਸੋਨਾ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d10 6s1
80 Hg ਪਾਰਾ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d10 6s2
81 Tl ਥੈਲੀਅਮ ਗਰੀਬ ਧਾਤਾਂ [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
82 Pb ਸਿੱਕਾ (ਧਾਤ) ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
83 Bi ਬਿਸਮਥ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
84 Po ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਧਾਤਾ [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
85 At ਐਸਟਾਟੀਨ ਹੈਲੋਜਨ [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
86 Rn ਰੇਡਾਨ ਨੋਬਲ ਗੈਸ [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Gray, Theodore (2009). The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. New York: Black Dog & Leventhal Publishers. ISBN 978-1-57912-814-2.