ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾਵਾਂ ਸਪੇਸਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗਣਿਤਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੈੱਨਸਡ ਮੈਟਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਸਾਪੇਖਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਟਰੀ, ਇਨਵੇਰੀਅੰਸ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨਿਯਮ ਭੌਤਿਕੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ; ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੂਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਦੀਆਂ ਰੂਪਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ, ਲੌਰੰਟਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪੋਆਇਨਕੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਪੇਖਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਨਾ[ਸੋਧੋ]

ਗੈਰ-ਸਾਪੇਖਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ[ਸੋਧੋ]

ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੂਪਤਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ[ਸੋਧੋ]

ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕਤ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾਵਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ[ਸੋਧੋ]

ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਗੁਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ[ਸੋਧੋ]

ਔਰਬਿਟਲ ਐਂਗੁਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ[ਸੋਧੋ]

ਸਪਿੱਨ ਐਂਗੁਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ[ਸੋਧੋ]

ਕੁੱਲ ਐਂਗੁਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ[ਸੋਧੋ]

ਸਾਪੇਖਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੌਰੰਟਜ਼ ਗਰੁੱਪ[ਸੋਧੋ]

ਸਪੇਸਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਸਪੇਸਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੂਸਟ[ਸੋਧੋ]

ਬੂਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ[ਸੋਧੋ]

ਸਾਪੇਖਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿੱਨੌਰ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ[ਸੋਧੋ]

ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਿੱਨ[ਸੋਧੋ]

ਸਾਪੇਖਿਕ ਵੇਵ ਸਮੀਰਕਨਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਸਾਪੇਖਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੋਆਇਨਕੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ[ਸੋਧੋ]

ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਇਟਰੀ ਗਰੁੱਪ[ਸੋਧੋ]

U(1) ਅਤੇ SU(1)[ਸੋਧੋ]

U(2) ਅਤੇ SU(2)[ਸੋਧੋ]

U(3) ਅਤੇ SU(3)[ਸੋਧੋ]

ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮੈਟਰ[ਸੋਧੋ]

ਅਨਿਰੰਤਰ ਸਪੇਸਟਾਈਮ ਸਮਰੂਪਤਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

C, P, T ਸਮਰੂਪਤਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਗੇਜ ਥਿਊਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਤਾਕਤਵਰ (ਕਲਰ) ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ[ਸੋਧੋ]

ਕਲਰ ਚਾਰਜ[ਸੋਧੋ]

ਆਈਸੋਸਪਿੱਨ[ਸੋਧੋ]

ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਦੋਹਰਾਪਣ ਪਰਿਵਰਤਨ[ਸੋਧੋ]

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੀਕ ਸਮਰੂਪਤਾ[ਸੋਧੋ]

ਸੁਪਰਸਮਿੱਟਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਮਰੂਪਤਾ=[ਸੋਧੋ]

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਨੋਟਸ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  • D. McMahon (2008). Quantum Field Theory. Mc Graw Hill. ISBN 978-0-07-154382-8.
  • B. R. Martin, G.Shaw. Particle Physics (3rd ed.). Manchester Physics Series, John Wiley & Sons. p. 3. ISBN 978-0-470-03294-7.
  • M. Chaichian; R. Hagedorn (1998). Symmetry in quantum mechanics: From angular momentum to supersymmetry. Graduate student series in physics. Institute of physic s (Bristol and Philadelphia). ISBN 0-7503-0408-1.
  • W. Ludwig; C. Falter (1996). Symmetries in physics. Solid state science (2nd ed.). Springer. ISBN 3-540-60284-4.
  • M. F. C. Ladd (1989). Symmetry in molecules and crystals. Solid state science. Ellis Horwood series in physical chemistry. ISBN 0-85312-255-5.
  • K. J. Barnes (2010). Group theory for the standard model and beyond. Series in high energy physics, cosmology, and gravitation. Taylor & Francis. ISBN 142-007-874-7.
  • S. Haywood (2011). Symmetries and Conservation Laws in Particle Physics: An Introduction to Group Theory for Particle Physicists. World Scientific. ISBN 184-816-703-2.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]