ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਇੰਡੈਕਸ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

2015 ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕ[ਸੋਧੋ]

ਦੇਸ ਦਰਜਾ (SPI) ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚਕ ਦਰਜਾ (BHN) ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦਰਜਾ (FW) ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦਰਜਾ (O) ਮੌਕੇ
 ਨਾਰਵੇ 1 88.36 9 94.8 1 88.46 9 81.82
 Sweden 2 88.06 8 94.83 3 86.43 5 82.93
 ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 3 87.97 2 95.66 2 86.5 10 81.75
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Iceland 4 87.62 6 95 4 86.11 11 81.73
 New Zealand 5 87.08 17 92.87 6 82.77 2 85.61
 Canada 6 86.89 7 94.89 14 79.22 1 86.58
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Finland 7 86.75 3 95.05 8 82.58 7 82.63
 Denmark 8 86.63 1 96.03 7 82.63 12 81.23
 Netherlands 9 86.5 9 94.8 5 83.81 13 80.88
 Australia 10 86.42 13 93.73 12 79.98 3 85.55
 United Kingdom 11 84.68 19 92.22 15 79.04 6 82.78
 Ireland 12 84.66 15 93.68 29 76.34 4 83.97
 ਆਸਟਰੀਆ 13 84.45 4 95.04 9 82.53 18 75.77
 Germany 14 84.04 12 94.12 10 81.5 16 76.49
 Japan 15 83.15 5 95.01 20 78.78 19 75.66
 United States 16 82.85 21 91.23 35 75.15 8 82.18
 Belgium 17 82.83 13 93.73 27 76.57 14 78.19
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Portugal 18 81.91 18 92.81 31 76.17 15 76.76
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Slovenia 19 81.62 16 92.88 11 80.87 24 71.12
 Spain 20 81.17 23 91.09 26 76.79 20 75.62
 France 21 80.82 22 91.16 17 78.83 23 72.46
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Czech Republic 22 80.59 11 94.23 15 79.04 27 68.49
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Estonia 23 80.49 28 88.44 13 79.61 22 73.42
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Uruguay 24 79.21 37 86.18 36 75.03 17 76.41
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Slovakia 25 78.45 20 92.19 19 78.8 35 64.35
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Chile 26 78.29 35 86.32 38 74.85 21 73.69
 Poland 27 77.98 34 86.67 24 77.19 26 70.07
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Costa Rica 28 77.88 41 84.22 17 78.83 25 70.59
 South Korea 29 77.7 26 89.11 34 75.6 28 68.4
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Cyprus 30 77.45 25 89.3 33 75.95 29 67.11
 Italy 31 77.38 29 88.39 25 77 30 66.76
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Hungary 32 74.8 27 88.8 62 70.4 33 65.21
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Latvia 33 74.12 42 83.84 21 77.76 42 60.75
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Greece 34 74.03 31 87.64 42 74.53 43 59.91
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Lithuania 35 74 43 83.75 39 74.79 36 63.47
 Mauritius 36 73.66 30 88.02 53 72.09 40 60.88
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Croatia 37 73.3 32 87.49 32 76.09 52 56.32
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Argentina 38 73.08 54 80.51 47 73.57 34 65.17
 United Arab Emirates 39 72.79 24 89.63 43 74.16 57 54.59
 Israel 40 72.6 33 86.96 48 72.99 49 57.85
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Panama 41 71.79 67 75.91 22 77.55 38 61.9
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Brazil 42 70.89 74 71.14 30 76.21 32 65.33
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Bulgaria 43 70.19 40 84.73 66 69.57 53 56.29
 Jamaica 44 69.83 78 70.52 49 72.84 31 66.14
 Serbia 45 69.79 45 83.38 40 74.74 63 51.25
 Malaysia 46 69.55 38 86.13 37 74.87 76 47.66
 Kuwait 47 69.19 36 86.28 44 73.96 77 47.35
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Montenegro 48 69.01 50 81.89 53 72.09 58 53.04
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Colombia 49 68.85 77 70.98 23 77.3 47 58.26
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Romania 50 68.37 63 77.35 58 71.53 54 56.24
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Ecuador 51 68.25 72 73.56 28 76.46 56 54.72
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Albania 52 68.19 53 80.71 46 73.64 68 50.23
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Macedonia 53 67.79 44 83.53 80 67.04 59 52.8
 Mexico 54 67.5 73 72.81 71 68.82 40 60.88
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Peru 55 67.23 79 69.89 45 73.89 48 57.92
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Paraguay 56 67.1 76 71.11 59 71.11 45 59.09
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Thailand 57 66.34 68 75.77 51 72.35 65 50.9
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Turkey 58 66.24 51 81.5 83 66.61 67 50.61
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Bosnia and Herzegovina 59 66.15 39 85.78 63 70.35 94 42.33
 Georgia 60 65.89 55 80.15 65 69.61 75 47.92
 Armenia 61 65.7 49 82.6 68 69.28 83 45.24
 Ukraine 62 65.69 60 78.28 97 61.74 50 57.05
 South Africa 63 65.64 92 64.59 64 69.94 37 62.38
 Philippines 64 65.46 83 68.23 70 68.86 44 59.3
 Botswana 65 65.22 89 65.51 57 71.69 46 58.46
 Belarus 66 64.98 46 83.03 82 66.72 85 45.19
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Tunisia 67 64.92 52 81.13 73 68.43 84 45.2
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ El Salvador 68 64.31 82 68.38 72 68.81 55 55.75
 Saudi Arabia 69 64.27 47 82.87 61 70.46 107 39.49
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Moldova 70 63.68 62 77.65 90 64.85 73 48.54
 Russia 71 63.64 70 74.1 77 67.63 70 49.19
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Venezuela 72 63.45 87 66.12 41 74.69 69 49.55
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Bolivia 73 63.36 85 67.24 60 70.86 61 51.98
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Jordan 74 63.31 48 82.63 89 64.93 93 42.38
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Namibia 75 62.71 100 59.73 56 71.93 51 56.47
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Azerbaijan 76 62.62 66 76.43 76 68.03 88 43.41
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Dominican Republic 77 62.47 91 64.8 55 71.95 66 50.65
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Nicaragua 78 62.2 88 65.87 52 72.17 72 48.58
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Guatemala 79 62.19 80 69.32 69 68.96 74 48.29
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Lebanon 80 61.85 69 75.69 87 65.89 86 43.97
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Mongolia 81 61.52 103 58.36 92 64.49 39 61.71
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Honduras 82 61.44 90 65.29 50 72.71 79 46.32
 Kazakhstan 83 61.38 64 77.17 110 58.21 71 48.75
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Cuba 84 60.83 56 80.08 105 60.51 97 41.9
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Algeria 85 60.66 58 78.88 85 66.22 113 36.87
 Indonesia 86 60.47 86 66.52 67 69.54 82 45.35
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Guyana 87 60.42 81 68.8 104 60.57 62 51.89
 Sri Lanka 88 60.1 75 71.12 81 67.03 95 42.14
 Egypt 89 59.91 61 77.69 78 67.59 118 34.47
 Uzbekistan 90 59.71 57 79.31 118 54.25 81 45.56
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Morocco 91 59.56 65 76.64 93 64.14 112 37.89
92 59.07 71 73.74 88 65.4 110 38.08
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Kyrgyzstan 93 58.58 84 67.87 101 61.16 78 46.7
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Ghana 94 58.29 105 55.5 73 68.43 64 50.93
 Iran 95 56.82 59 78.42 102 61.14 121 30.9
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Tajikistan 96 56.49 95 62.58 94 63.09 87 43.79
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Senegal 97 56.46 99 60.35 86 65.97 90 43.07
 Nepal 98 55.33 96 62.54 96 62.71 102 40.74
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Cambodia 99 53.96 106 53.86 79 67.52 104 40.52
 Bangladesh 100 53.39 97 61.94 95 62.73 115 35.5
 India 101 53.06 101 58.87 113 57.38 91 42.93
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Laos 102 52.41 98 60.43 98 61.7 117 35.09
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Lesotho 103 52.27 111 48.62 116 55.82 60 52.35
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Kenya 104 51.67 117 46.48 75 68.17 105 40.36
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Zambia 105 51.62 121 43.87 91 64.82 80 46.19
 Rwanda 106 51.6 108 52.52 103 60.63 99 41.67
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Swaziland 107 50.94 107 53.34 115 57.02 92 42.45
 Benin 108 50.04 109 50.41 108 58.96 103 40.73
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Congo 109 49.6 127 40.67 84 66.56 100 41.58
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Uganda 110 49.49 114 47.91 99 61.54 108 39.02
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Malawi 111 48.95 118 46.42 114 57.31 89 43.12
 Burkina Faso 112 48.82 116 46.56 112 57.79 96 42.11
 Iraq 113 48.35 94 63.11 117 55.29 129 26.67
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Cameroon 114 47.42 112 48.48 111 58.15 114 35.61
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Djibouti 115 47.27 93 64.18 133 44.02 119 33.62
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Tanzania 116 47.14 124 41.39 109 58.23 98 41.79
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Togo 117 46.66 119 45.11 106 59.4 116 35.46
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Mali 118 46.51 112 48.48 122 52.45 109 38.6
 Myanmar 119 46.12 101 58.87 128 49.19 123 30.28
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Mozambique 120 46.02 122 43.13 120 53.49 101 41.43
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Mauritania 121 45.85 115 47.73 107 59.08 122 30.73
 Pakistan 122 45.66 104 56.37 125 50.71 124 29.9
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Liberia 123 44.89 126 41.15 121 53.23 106 40.3
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Madagascar 124 44.5 123 41.93 119 53.53 111 38.04
 Nigeria 125 43.31 130 39.04 100 61.51 125 29.37
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Ethiopia 126 41.04 120 44.04 126 50.49 126 28.59
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Niger 127 40.56 128 40.55 129 48.99 120 32.15
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Yemen 128 40.3 110 49.72 127 50.07 133 21.12
 Angola 129 40 125 41.27 123 52.2 130 26.51
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Guinea 130 39.6 129 40 124 51.2 127 27.59
 Afghanistan 131 35.4 131 37.17 130 46.5 132 22.51
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Chad 132 33.17 132 28.09 132 44.12 128 27.3
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Central African Republic 133 31.42 133 26.81 131 44.84 131 22.62
 Burundi not ranked no score not ranked no score not ranked 46.63 not ranked 32.2
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Bahrain not ranked no score not ranked no score not ranked 67.17 not ranked 46.94
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Belize not ranked no score not ranked no score not ranked 65.56 not ranked no score
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Bhutan not ranked no score not ranked no score not ranked 69.17 not ranked no score
 Côte d'Ivoire not ranked no score not ranked 47.09 not ranked no score not ranked 31.58
 Comoros not ranked no score not ranked no score not ranked 55.01 not ranked 42.51
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Cape Verde not ranked no score not ranked no score not ranked 70.5 not ranked no score
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Gabon not ranked no score not ranked 61.91 not ranked no score not ranked 48.07
 The Gambia not ranked no score not ranked 57.9 not ranked 55.36 not ranked no score
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Guinea-Bissau not ranked no score not ranked no score not ranked no score not ranked no score
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Haiti not ranked no score not ranked 36.02 not ranked no score not ranked 36.89
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Libya not ranked no score not ranked no score not ranked 56.43 not ranked no score
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Luxembourg not ranked no score not ranked no score not ranked 82.42 not ranked 81.95
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Malta not ranked no score not ranked no score not ranked 73.61 not ranked 70.38
 Oman not ranked no score not ranked no score not ranked 70.47 not ranked no score
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Papua New Guinea not ranked no score not ranked no score not ranked 55.39 not ranked no score
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Qatar not ranked no score not ranked no score not ranked 70.6 not ranked 52.15
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Sudan not ranked no score not ranked no score not ranked no score not ranked 25.14
 Singapore not ranked no score not ranked no score not ranked no score not ranked 62.83
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Sierra Leone not ranked no score not ranked 34.43 not ranked no score not ranked 36.16
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Suriname not ranked no score not ranked no score not ranked 75.4 not ranked 58.02
 Syria not ranked no score not ranked no score not ranked 56.14 not ranked 24.25
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Turkmenistan not ranked no score not ranked 75.82 not ranked no score not ranked no score
 Timor-Leste not ranked no score not ranked 50.55 not ranked 59.34 not ranked no score
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Trinidad and Tobago not ranked no score not ranked 75.18 not ranked no score not ranked 63.83
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Vietnam not ranked no score not ranked 74.19 not ranked no score not ranked 36.28
ਫਰਮਾ:ਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ Democratic Republic of Congo not ranked no score not ranked no score 47.69 no score 26.26 no score
not ranked no score not ranked 45.16 not ranked no score not ranked 33.4

[1] Th[1] [2] The Social Progress Index was released in 2014 for 133 with a second version in 2015.[3] [4] [5] [6] [7]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. 1.0 1.1 "Beyond GDP". The Economist. 18 April 2013. Retrieved 2 August 2013. 
  2. "Social Progress Index: Measuring National Progress". Social Progress Imperitive. Retrieved 2 August 2013. 
  3. "Social Progress Index: Measuring National Progress". Social Progress Imperitive. Retrieved 14 May 2015. 
  4. "Data - Social Progress - Methodology". Social Progress Imperative. Retrieved 14 May 2015. 
  5. "Social Progress Index 2013 Methodology" (PDF). Social Progress Imperative. Retrieved 1 August 2013. 
  6. "Michael E Porter at the UN 6th Ministerial Forum for Development". 17 Jul 2013. Retrieved 27 Jul 2013. 
  7. "Findings". Social Progress Imperative. Retrieved 14 May 2015. 

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ[ਸੋਧੋ]